Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Έδρα :

Διεύθυνση : 3ο χλμ Φλώρινας- Νίκης (πρώην κτίριο ΤΕΕ)  Τ.Κ. 53100, Φλώρινα

Τηλέφωνο: 23850 55250, 23850 55260, Fax: 23850 55241

Σκοπός του τμήματος : 

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας, βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα – animation), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα.
 • Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και
 • Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : Το  τμήμα  απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις:

 • Ζωγραφικής
 • Γλυπτικής και
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών, με ειδικεύσεις στις γραφικές τέχνες, τις ψηφιακές τέχνες, τη διακόσμηση, τη φωτογραφία και το βιομηχανικό σχεδιασμό.

Επίσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 192732/Ζ1 (ΦΕΚ 5259 τ.Β΄/23.11.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Το πρόγραμμα κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από εργαστηριακά μαθήματα:

 • Σχεδίου
 • Ζωγραφικής και  
 • Γλυπτικής

Οι εφαρμοσμένες τέχνες οργανώθηκαν σε τρεις χώρους

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως τυποποίηση προϊόντων βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής παραγωγής, κόσμημα, μικρογλυπτική, κεραμική, μετάλλιο, παιχνίδι, μακέτα, διαφημιστικά είδη και ψηφιακές εφαρμογές.
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως αντικείμενα και διακόσμηση εσωτερικού χώρου, βιτρίνα, ύφασμα, εκκλησιαστικές εφαρμογές (φορητή εικόνα, φρέσκο, ψηφιδωτό, ξυλογλυπτική, συντήρηση, βιτρώ) και ψηφιακές εφαρμογές και
 • ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως χαρακτική, φωτογραφία, παραδοσιακές και σύγχρονες τέχνες βιβλίου, συντήρηση και βιβλιοδεσία, εικονογράφηση, καλλιγραφία, αφίσα/γιγαντοαφίσα, graffiti, ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου.
  Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν επιστήμες της τέχνης που άπτονται άμεσα με το εικαστικό δημιούργημα, αλλά και όσα θεωρούνται απαραίτητα για την αισθητική παιδεία του εκκολαπτόμενου εικαστικού δημιουργού. Μερικά από αυτά είναι:  Iστορία της Τέχνης, Αισθητική, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Ρυθμολογία, Αισθητική, Τεχνοκριτική, Ψυχολογία της Τέχνης, Χώρος και Αρχιτεκτονική, Τεχνολογία Υλικών, Τέχνη και τεχνολογία (Media Art), Κοινωνιολογία, Καλλιτεχνική ανατομία, Εικαστική ορολογία, Διαφήμιση-Μάρκετινγκ, Διαχείριση Πολιτισμού, Λαϊκή Τέχνη – Λαογραφία, Ελληνική Λογοτεχνία, Ξένη Λογοτεχνία, Ανάλυση καλλιτεχνικών κειμένων, Θέατρο-Σινεμά, Μουσικολογία, Δημιουργική Γραφή, Μουσειολογία, Σημειωτική κ. ά.  Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Οι εισιτήριες εξετάσεις   στο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και, διενεργούνται  υπό την εποπτεία του τμήματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  έχουν:

 • Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

Διαδικασία εξετάσεων :

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο Α’ έτος σπουδών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).
Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, καθορίζονται οι δοκιμασίες εκείνες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4.

Οι εισιτήριες εξετάσεις είναι διάρκειας πέντε (5) τετράωρων που κατανέμονται σε τρεις (3) ημέρες και τα έργα, τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι/ες ανά τετράωρο εξετάσεων είναι:

 • Το πρώτο και δεύτερο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο) σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο, μελάνι.
 • Το τρίτο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
 • Το τέταρτο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με θέμα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας με ελεύθερη αντιμετώπιση από τους διαγωνιζόμενους, και
 • Το πέμπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με ελεύθερο θέμα, που ο/η κάθε υποψήφιος/α επιθυμεί με ελεύθερη αντιμετώπιση.

Η άσκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προσχέδια της.
Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τα Τμήματα, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους/τις υποψηφίους/ες. Ο/η υποψήφιος/α επιλέγει και παραδίδει στον/στην Επιτηρητή/τρια μέσα σε φάκελο που χορηγείται από το Τμήμα τα εξής:

 • ένα έως δύο σχέδια ασπρόμαυρα,
 • ένα έως δύο χρώματα,
 • μία έως δύο ασκήσεις με θέμα που ανακοινώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, και μία άσκηση η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα προσχέδια της με ελεύθερο θέμα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α.

Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για  την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδ. έτους 2017-2018: εδώ

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.
 • Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.
 • Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30.09.1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος: web site: http://www.eete.gr/