Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/10/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Έδρα :

Διεύθυνση: Σύρος, Ερμούπολη, Τ.Κ. 84100

Τηλέφωνο:  22810 97100, 22810 97104,  Fax: 22810 97109 Ε-mail: dpsd@aegean.gr και facebook.com/DPSDE

 Σκοπός του τμήματος :

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών.

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια.  Το τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου προσφέρονται προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και οργανώνονται θερινά σχολεία (σε συνεργασία με σχολές σχεδίασης του εξωτερικού) στο αντικείμενο της Σχεδίασης (Design).

Η σχεδίαση (design) είναι ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη, τη σκέψη και την πράξη. Τι είναι και σε τι αφορά η σχεδίαση είναι δυναμικό: παραδοσιακές προσεγγίσεις θεωρούν ως κεντρικό στοιχείο την ομορφιά και την δημιουργικότητα και επικεντρώνουν σε βιομηχανικά προϊόντα, ενώ πιο σύγχρονες προσεγγίσεις προσθέτουν την διαχείριση της πολυπλοκότητας και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση διευρύνοντας το τι σχεδιάζεται σε συστήματα και υπηρεσίες. Η συζήτηση για τη σχεδίαση είναι διαρκής σε κοινότητες παγκόσμιου ιστού όπως: Core77Design EngineDexigner. Η σχεδίαση είναι ασφαλώς ένα δυναμικό επιστημονικό αντικείμενο, σημαντικά σχετικά περιοδικά είναι τα: Design StudiesDesign IssuesCoDesign, κ.α.

Οι χώρες που βασίζουν την οικονομία τους στις δημιουργικές βιομηχανίες όπως οι ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, κ.α., έχουν πλήθος σχολών και τμημάτων Σχεδίασης (π.χ. Carnegie-Mellon DesignDelft Design EngineeringKISD (Köln International School of Design), Scuola del Design Politecnico di Milano, κ.α. – σημειωτέον ότι το τμήμα συνεργάζεται με πολλές σημαντικές σχολές σχεδίασης της Ευρώπης σε διάφορα πλαίσια: θερινά σχολείαανταλλαγές φοιτητών (erasmus)έρευνα, κ.α.). Τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει και σε χώρες με οικονομία βασισμένη στη παραγωγή, όπως η Κίνα (π.χ. βλ. άρθρο του University World News) και η Ινδία (π.χ. National Institute of Design).

Επομένως, σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας νέας γενιάς σχολών σχεδίασης που μοντελοποιούν τη φιλοσοφία της Σχεδίασης σε σχέση με τις ανάγκες του 21ου αιώνα και συνδέονται με την κεντρική σχέση της Σχεδίασης ως προς τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Επιδιώκεται ο καθορισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών δημιουργικής και διεπιστημονικής σχεδίασης σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Οι τάσεις αυτές θεωρούν τη σχεδίαση ως ένα διεπιστημονικό αντικείμενο με έμφαση στην αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία (π.χ. βλ. Robinson et al. 2005) για την αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη δράση.

Επιπλέον, η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων μορφών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων απαιτεί νέες ειδικότητες που βασίζονται στη διεπιστημονικότητα και την ικανότητα εφαρμογής της για το σχεδιασμό προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Πολλά τα παραδείγματα, π.χ. πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε τηλέφωνα αφής και ταμπλέτες, σήμερα υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών όπου οι σχεδιαστές είναι περιζήτητοι. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η ανάγκη για σχεδιαστές είναι μεγαλύτερη ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι υπηρεσίες (φυσικές ή ψηφιακές), η εταιρική ταυτότητα, τα βιομηχανικά προϊόντα,οι νέες τεχνολογίες, και ο συνδυασμός αυτών.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα  Σπουδών του τμήματος είναι πενταετές. Έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε να είναι συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών. Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια.  Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Το πρόγραμμα σπουδών δεν διαχωρίζει κύκλους μαθημάτων. Το Τμήμα θεωρεί τα μαθήματα των πρώτων τριών ετών ως υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 40% των προσφερόμενων μαθημάτων και περίπου στο 60% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος. Επίσης προσφέρονται τριάντα δύο (32) προαιρετικά μαθήματα, τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) και δέκα επτά (17) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ).

Σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές μαθαίνουν ότι οι γνωστικές περιοχές συνυπάρχουν, εμπλουτίζουν και εμπλουτίζονται από τη συνύπαρξη αυτή. Επί παραδείγματι ένα προϊόν όπως ένα υπόδημα ή ένα κινητό τηλέφωνο που εμφανίζεται στην οθόνη ενός Η/Υ ως ένα τελικό προϊόν σχεδίασης, δημιουργημένο από έναν σχεδιαστή προϊόντων και συστημάτων, εμπεριέχει επιδράσεις από γνωστικές περιοχές όπως η ψυχολογία, το μάρκετινγκ, η διαχείριση σχεδίασης, κλπ.

Οι έννοιες – κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι:

Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (1η κατεύθυνση)

Σύντομα δεν θα νοείται ‘προϊόν’ ή υπηρεσία χωρίς τη συνύπαρξη Η/Υ στη δομή τους. Η επερχόμενη διαδραστική τηλεόραση, οι δικτυωμένες έξυπνες οικιακές συσκευές, οι έξυπνες συσκευασίες (κυρίως καταναλωτικών προϊόντων), δεν είναι ακραία παραδείγματα αλλά μια πραγματικότητα που είναι ήδη εδώ. Επίσης οι Η/Υ δεν χρησιμοποιούνται μόνον από ειδικούς ή λιγότερο ειδικούς, αλλά από όλους, όπως παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να βρει παραδείγματα όπου οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν προβλήματα στην χρήση προϊόντων και συστημάτων όπως, πχ. η τηλεόραση, το Video, το τηλέφωνο, οι τραπεζικές συναλλαγές. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί τις ανάγκες σχεδίασης εύχρηστων προϊόντων τα  οποία να είναι προσβάσιμα και από τα άτομα αυτά (design for all). Η δυνατότητα σχεδίασης και δημιουργίας φιλικών, εύχρηστων, και ασφαλών προϊόντων και συστημάτων με άυλα / ψηφιακά μέρη, όπως πχ. το κινητό τηλέφωνο ή τα πληροφοριακά συστήματα των αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, απαιτούν γνώση σχεδίασης τέτοιων διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων με σκοπό την επικοινωνία τους με τον χρήστη αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η γνώση αυτή δεν προσφερόταν ως τώρα ολοκληρωμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών έχει σκοπό να καλύψει αυτό το κενό

Σχεδίαση με Η/Υ (2η κατεύθυνση)

Η δυνατότητα υποστήριξης της σχεδίασης μέσω Η/Υ εκτοξεύτηκε στα ύψη όταν έγινε πλέον δυνατόν να δημιουργήσει κανείς ένα συγκεκριμένο προϊόν προσομοιώνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής του, και κυρίως αυτό που αντιστοιχεί στο παραδοσιακό engineering. Δηλαδή μπορεί και ο μηχανικός αλλά και ο άμεσα ενδιαφερόμενος εργοδότης να παρακολουθήσει, να κατανοήσει, ακόμη και να αξιολογήσει το ‘προϊόν’ πριν ακόμη φτιαχτεί ένα πρωτότυπο. Φυσικά οι φοιτητές του τμήματος, στα διάφορα εργαστήριά τους, μπορούν πλέον, αντί να ‘εκτυπώνουν’ μια τρισδιάστατη εικόνα του υπό σχεδίαση προϊόντος, να δημιουργήσουν με χρήση ειδικού εξοπλισμού (rapid prototyping) ένα φυσικό πρωτότυπο αυτού σε πλαστικό ή άλλο υλικό. Το τμήμα μέσα από την κατεύθυνση αυτή προσδίδει την απαραίτητη γνώση στους φοιτητές για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τα νέα αυτά εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα να κατέχουν την απαραίτητη επιστημονική και επιστημολογική γνώση έτσι ώστε με κριτικό νου να γνωρίζουν και το ‘γιατί’ και με ποια μαθηματικά, φυσική, μηχανολογία, κλπ, θα μπορέσουν να επιλέξουν και να παρέμβουν στον τρόπο χρήσης του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη σχεδίαση.

Σχεδίαση Υπηρεσιών (3η κατεύθυνση)

Η προφανώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του προσδιορισμού και δημιουργίας νέων προϊόντων και συστημάτων, απαιτεί και την απόκτηση οριζόντιας γνωστικής πλατφόρμας προσδιορισμού του κύκλου ζωής τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην τρίτη κατεύθυνση η οποία, εκτός των άλλων, κατευθύνει την ομογενοποίηση της γνώσης που απαιτεί το ‘τρέξιμο’ του κύκλου ζωής της σχεδίασης.Θεωρία, μεθοδολογίες, διαδικασίες σχεδίασης, ‘παραδίδονται’ και ‘μεταφέρονται’ στους φοιτητές για την αντιμετώπιση των γενικών ερωτήσεων του ‘τι, πως, πότε, γιατί σχεδιάζω’, αλλά και με ποιόν τρόπο διαχειρίζομαι τη σχεδίαση.

Για την άμεση επαφή των φοιτητών με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι το τμήμα ενσωμάτωσε στο Πρόγραμμα Σπουδών του ως Υποχρεωτικό Μάθημα με υψηλή βαρύτητα την Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι: α). Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής β). Σχεδίαση με Η/Υ γ). Οργανωσιακή σχεδίαση.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Απειροστικός Λογισμός, Πληροφορική,  Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης,  Στούντιο, Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας, Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία, Tεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού,   Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ, Δισδιάστατος & Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα,  Διακριτά Μαθηματικά, Διαφορικές Εξισώσεις, Μηχανική Υλικού Σώματος,  Διαδραστική Σχεδίαση, Δισδιάστατος & Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα, Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Υλικά,  Επιχειρησιακή Έρευνα/Μάνατζμεντ, Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων, Σχεδίαση με Η/Υ, Μηχανική Υλικών Συστημάτων,  Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και Μοντέλα Μάρκετινγκ, Διαχείριση Σχεδίασης (Design Management),  Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Τεχνολογία Πολυμέσων, Γνωστική Επιστήμη (Cognitive Science),Σχεδίαση Πληροφορίας, Ρομποτική, Σχεδίαση Βιομηχανικών Συστημάτων,  Πληροφορική Κινηματογραφία,  Εκτυπωτική, Στρατηγικός Σχεδιασμός,  Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την άμεση επαφή των φοιτητών με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, το Τμήμα ενσωμάτωσε στο Πρόγραμμα Σπουδών του, ως Υποχρεωτικό Μάθημα με υψηλή βαρύτητα, την Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Για την οργάνωση του μηχανισμού της Πρακτικής Άσκησης και την εξεύρεση μεγάλου πλήθους επιχειρήσεων το Τμήμα λειτουργεί πιλοτικά, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Σταδιοδρομίας. Το Γραφείο αναλαμβάνει τη σύναψή συμφωνιών με επιχειρήσεις και φορείς, προετοιμάζει τους φοιτητές κατάλληλα για την παρουσία τους στο χώρο εργασίας και τους βοηθά να επιλέξουν την κατάλληλη θέση. Ένα πλήθος επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων απασχολούν δυναμικά το 1/3 των ενεργών φοιτητών και έτσι όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν εργαστεί τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της φοίτησής τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα:

  • στα Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος,
  • σε διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, επιχειρήσεις γραφικών τεχνών και εφημερίδες,
  • στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σχεδιασμός τίτλων, επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων κτλ.),
  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες
  • στην παραγωγική βιομηχανία
  • σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έχουν λάβει 10δες βραβεία και διακρίσεις σε Εθνικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς. Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να εντοπισθούν στη σελίδα του τμήματος στο Facebook.

Σχετικά Επαγγέλματα:

.

κ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):