Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/10/2018

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Επιστημών Διοίκησης

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Έδρα :

Διεύθυνση:  Κοραή 2Α, 82100 Χίος

Τηλέφωνο: 22710 35222, Fax : 22710 35299 Ε-mail : stt@aegean.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος μας είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου πτυχιούχων σε εξειδικευμένους και κομβικούς για τη χώρα τομείς διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και η παροχή αντίστοιχα εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου.

Αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των μονάδων αυτών.

Η αποστολή του Τμήματος εξειδικεύεται στην επιδίωξη τριών συνιστωσών:

  • Της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης στη διακριτή ενότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας, Μεταφορών και Εμπορίου,
  • Της παροχής έρευνας μέσω ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων,
  • Της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση – διοίκηση – χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών – μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Μ” αυτές εξασφαλίζονται οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή, αλλά και η έγκαιρη παρουσία των τελικών προϊόντων στις αγορές. Οι μεταφορές αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για τη λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. Η ναυτιλία αποτελεί διεκπεραιωτή σημαντικού όγκου του διεθνούς εμπορίου και σχεδόν μοναδικό μεταφορέα του εμπορίου μεγάλου αριθμού προϊόντων και πρώτων υλών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της γνώσης των νέων τεχνολογιών και στην κάλυψη των αναγκών της διεθνοποιημένης επιχειρηματικότητας. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με σκοπό αφενός την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας και, αφετέρου, την άμεση διασύνδεση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος με το οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον των σπουδών τους.

 Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Γενική λογιστική, Οικονομική ανάλυση, Ναυτιλιακή τεχνολογία, Εισαγωγή στις ναυτιλιακές σπουδές, Ναυτιλιακή Λογιστική, Μικροοικονομική Στατιστική, Οικονομική γεωγραφία, Εμπορικό & οικονομικό δίκαιο, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική των μεταφορών, Ανάλυση μεταφορικών & συγκοινωνιακών συστημάτων, Διαχείριση & προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, Ποσοτικές μέθοδοι για μεταφορές – εμπόριο, Μάρκετινγκ, Κοινωνιολογία, Ναυτιλιακή οικονομική, Ναυτικό δίκαιο & Δίκαιο της θάλασσας, Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση – Οργάνωση παραγωγής, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Ειδικά θέματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Γεωπολιτική και θαλάσσιες μεταφορές, Διοίκηση Έργων, Διοίκηση πλοίου – διαχείριση φορτίου, Διεθνής χρηματοοικονομική, Οργάνωση διακίνησης/διανομής (Logistics), Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Ανάλυση ζήτησης, Ναυλώσεις, Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, Οικονομική διοίκηση λιμένων, Διοίκηση ακτοπλοΐας, Ναυτασφαλίσεις, Επιχειρησιακή στρατηγική & πολιτική, Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος   Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/