Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/09/2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας

Έδρα :

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη & Φάωνος, 81 100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: 22510  36300, 36302, 36329, 36303   Fax: 22510 36309 E-mail: sec_sa@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπηρετεί μια αντίληψη που εστιάζεται στη μελέτη των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών όψεων της ανθρώπινης δράσης. Σε μια εποχή κατά την οποία υπάρχει στροφή στη μερική, και ακαδημαϊκά αποσπασματική γνώση, το Τμήμα εξακολουθεί να υποστηρίζει πολύπλευρες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις  καθώς πιστεύει  ότι μόνο οι προσεγγίσεις αυτές υπηρετούν την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων.

Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας. Στο Τμήμα υπάρχει συστηματικό ενδιαφέρον για την καλλιέργεια του διαλόγου ανάμεσα στα δύο αυτά γνωστικά αντικείμενα και την προσέγγιση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η οικογένεια, το φύλο και οι συγγενικές σχέσεις, η μετανάστευση, οι μειονότητες και οι εθνοτικές ταυτότητες, κ.ά. τόσο από ανθρωπολογική όσο και από ιστορική σκοπιά.

Η  πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων προϋποθέτει την κατανόησή τους ως ιστορικών φαινομένων, συνεπώς αναγνωρίζει την ιστορική τους διάσταση. Η διερεύνηση και κατανόηση της αλληλεπίδρασης παρόντος και παρελθόντος και των ποικίλων χρήσεων του παρελθόντος στο παρόν αποτελούν βασική πλευρά της ερευνητικής και εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας του Τμήματος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

To πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας προσφέρει μαθήματα κατανεμημένα σε δύο κύκλους σπουδών καθένας από τους οποίους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην προσφορά μαθημάτων εισαγωγικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα και την κατανομή τους στους δύο κύκλους σπουδών αναλόγως του βαθμού δυσκολίας. Στόχος της οργάνωσης αυτής είναι η καλύτερη δυνατή άρθρωση των μαθημάτων και η μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής των φοιτητών. Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρεται ο βασικός κορμός μαθημάτων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία αλλά και υποστηρικτικά μαθήματα, όπως Πολιτική Οικονομία, Γλωσσολογία κ.ά., τα οποία διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες των φοιτητών προσφέροντάς τους τη δυνατότητα καλύτερης εξοικείωσης με τα δύο κύρια γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί το Τμήμα.

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων στη βάση των οποίων οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους ή να εξειδικευτούν επιλέγοντας μαθήματα με συγγενή θεματολογία.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας, Γνωστική Ανθρωπολογία, Εθνογραφία Μη-Δυτικών Κοινωνιών, Ελληνική Εθνογραφία, Πολιτισμός και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Εθνογραφία της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας,  Μετανάστευση και Ρατσισμός: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις, Ανθρωπολογία της Συγγένειας, Ανθρωπολογία των Φύλων, Ανθρωπολογία της Θρησκείας, Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης, Ανθρωπολογία του Ήχου, Ανθρωπολογία της Μουσικής, Μνήμη, Ιστορία, Αναπαράσταση στην Ευρώπη του Α΄ και Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, Σλαβικοί Λαοί στα Βαλκάνια (15ος-18ος αι.), Καθημερινή Ζωή στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, Η Ευρώπη και η Ιστορία των «Λαών Χωρίς Ιστορία»,  Τέχνη και Πολιτική: Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις, Μειονότητες και Μετανάστευση Πληθυσμοί, Ιστορική Δημογραφία, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας προσφέρει σπουδές γενικής παιδείας που συνδέονται με μεγάλο φάσμα επαγγελματικών επιλογών.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ορίζονται με βάση Προεδρικό Διάταγμα 405 το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228 τ.Α’/06.11.1995. Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν  :

  • στην έρευνα και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μουσεία, στους ευρύτερους χώρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής ιατρικής και της επιδημιολογίας, της ψυχολογίας, της πολεοδομίας και του προγραμματισμού.
  • Επίσης μπορούν να βρουν απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, καθώς και σε τομείς, όπως της διαφήμισης, των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
  • Σε αρκετά από αυτά τα επαγγέλματα η απαραίτητη επαγγελματική εκπαίδευση προσφέρεται στον ίδιο τον χώρο απασχόλησης, υπό τη μορφή μιας επιπλέον εξειδίκευσης στην ευρύτερη διαπολιτισμική παιδεία που διαθέτει ο πτυχιούχος.
  • Πάντως η υψηλή ποιότητα σπουδών δίνει σημαντικά εφόδια στους αποφοίτους για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην κατεύθυνση αυτή ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος Masters, ή και διδακτορικού διπλώματος. Σε αυτή την περίπτωση οι δυνατότητες απασχόλησης στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης αυξάνονται σημαντικά.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π. Δ. 405 το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228 τ. Α’ /06.11.1995.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

επίσης για την κατεύθυνση της Ιστορίας και με τα ακόλουθα τμήματα:

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):