Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Πολυτεχνική  Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  & Τηλεπικοινωνιών

Έδρα :

Διεύθυνση: Καραμανλή & Λυγερής, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη

Τηλέφωνο: 24610 56500,  24610 56503, 24610 56504  Fax: 24610 56501 E- mail: icte@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, δεν είναι ένα ακόμη τυπικό Τμήμα Πληροφορικής. Είναι ένα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο οποίο οι δύο πυλώνες του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρονικού Μηχανικού θεραπεύονται ισόποσα. Η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες είναι επιστημονικοί κλάδοι που εξελίσσονται ραγδαία, ως φοιτητές/φοιτήτριες θα εκπαιδευτείτε σε σύγχρονους και εξελισσόμενους τομείς, όπως ενδεικτικά είναι η ανάλυση σημάτων και δεδομένων, το διαδίκτυο, τα υπολογιστικά συστήματα, η επεξεργασία, μετάδοση και κωδικοποίηση πληροφορίας, οι ηλεκτρονικές διατάξεις, οι κινητές και οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα συστήματα αυτοματισμού, κ.α. Κάποια από τα βασικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων προσφέρονται από κοινού (συνδιδασκαλίες) με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ακολουθώντας τις μοντέρνες πρακτικές της κοινής διδασκαλίας βασικών μαθημάτων σε Σχολές/Τμήματα Μηχανικών. Πέρα από την κλασική εκπαιδευτική διαδικασία, το Τμήμα προσφέρει επίσης δυνατότητες Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό τη σύνδεση με την τοπική βιομηχανία και επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και διεθνείς ανταλλαγές μέσω των προγραμμάτων IAESTE και ERASMUS+.

Το τμήμα έχει ικανοποιητικές υποδομές, προσεγμένα εργαστήρια και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πραγματοποιείται σημαντική επένδυση στην παραπέρα ανάπτυξη των εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών του μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι Καθηγητές του Τμήματος χαρακτηρίζονται από το νεαρό της ηλικίας, την ισχυρή εξωστρέφεια και την έντονη ερευνητική δραστηριότητα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις κατευθύνσεις: α). Επιστήμης Υπολογιστών β). Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων γ). Προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης παραγωγικών συστημάτων, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασίας. Οι παραπάνω κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε τρεις ευδιάκριτους επαγγελματικούς, αλλά και επιστημονικούς κλάδους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134322/Ζ1  (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματική Ανάλυση, Σχεδίαση & Υαλοποίηση Λογισμικού, Διακριτά Μαθηματικά, Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσική, Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιθανότητες και Στατιστική, Στοιχεία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, Στοχαστικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνίες Υπολογιστών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού, Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Σήματα και Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Στοιχεία Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου, Κρυπτογραφία, Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Αρχές Δικαίου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

 Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Μηχανικοί  Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών  σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Επίσης, οι πτυχιούχοι του τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δύνανται να απασχοληθούν  και στον επιστημονικό τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Τέλος,  δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (και συναφείς πληροφορίες) :

 • Οι απόφοιτοι  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.  στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ομοειδών Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)»
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995)
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003)
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα    των   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το  Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934 ΦΕΚ 412, τ.Α’ : “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού,
 • καθώς και του  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τ.Α’), και  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επίσης, επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων προβλέπονται Π.Δ. 372 /ο3.12.1997 ΦΕΚ 243, τ.Α΄. «Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης», Π.Δ.82/2000 (ΦΕΚ72, τ.Α’/10.03.2000).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :