Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/09/2018

Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Υγείας και Αγωγής

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

Έδρα :

Διεύθυνση : Ελευθ. Βενιζέλου  70, Καλλιθέα, 176 71

Τηλέφωνο: 210 9549111,  210 9549114  facebook.com/CareerOfficeHua

Σκοπός του τμήματος :

Η αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας – Διατροφής στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και στην εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, αθλουμένων, καθώς και στην Κοινότητα και στη Βιομηχανία Τροφίμων.

Στόχος της Σχολής είναι την χάραξη πολιτικής σε θέματα που αφορούν τη σχέση της διατροφής με την υγεία του ανθρώπου με συνεχή υποστήριξη κοινωνικών ομάδων σε θέματα σίτισης και διατροφικής φροντίδας καθώς και συνεργασιών με παραγωγικούς τομείς της χώρας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την  κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας και της Διατροφής για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης μεμονωμένων ατόμων, αλλά και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, νεογνών, βρεφών, παιδιών, και εφήβων, αθλουμένων, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής και συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής, του Μεταβολισμού, της Παθοφυσιολογίας, της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογιας, και της επιστήμης των Τροφίμων, συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στη διατροφή και την υγεία.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία Κυττάρου, Γενική Χημεία, Εισαγωγή στην Διατροφή, Πληροφορική, Βιοστατιστική, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Οικονομικά, Ψυχολογία, Φυσική, Χημεία Τροφίμων, Γενική Μικροβιολογία, Διατροφική Αξιολόγηση, Διατροφή στα στάδια της ζωής, Διατροφή και Μεταβολισμός Μακροσυστατικών, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στην Κλινική Διατροφή, Ανθρωπολογία της Διατροφής,  Διατροφή και Άσκηση, Διαταραχές ρύθμισης ενέργειας και μεταβολισμού, Κλινική Παιδιατρική διατροφή, Ανοσολογία και διατροφή, Βιοχημεία τροφίμων, Νομοθεσία τροφίμων, Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, Μάρκετινγκ, Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και θρεπτικών συστατικών, Διατροφή ανά τον κόσμο, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Διατροφή και Πρωταθλητισμός, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος περιλαμβάνουν:

  • Έρευνα και ανάπτυξη – διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής
  • Ανάπτυξη προϊόντων – ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή βελτίωση της ποιότητας ή/και της ασφάλειας υπαρχόντων προϊόντων
  • Τεχνικές πώλησης – τεχνική υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων
  • Διασφάλιση ποιότητας – ανάλυση συστατικών προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα
  • Διεθνής παρουσία – βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόμενων κρατών προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων που χρησιμοποιούν μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών (π.χ. Π.Ο.Υ.)
  • Κανονισμοί – ανάπτυξη πολιτικών και επιβολή κανόνων υγιεινής τροφίμων
  • Διοίκηση – οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων
  • Βασική έρευνα, εκπαίδευση

Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Διαιτολογίας & Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το   Π.Δ. 311, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 221 τ.Α’/29.10.1997  και στο Π.Δ. 133 ΦΕΚ 213 τ.Α’/01.10.2014 Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Πανελλήνια Ένωση Διατροφολόγων – Διαιτολόγων. Web Site:  http://www.ed-de.gr