Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/11/2017

Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση : Ελευθ. Βενιζέλου 70, Αθήνα 17671
Τηλέφωνο: 210 9549117,  210 9549100  email  :  hsec@hua.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών οικιακής οικονομίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας. Το τμήμα, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Οικιακής Oικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: α). Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονομίας και β). Ανθρωποοικολογίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα, όπως: ψυχολογία και παιδαγωγική επιστήμη, πολιτισμός, οικονομικά, περιβάλλον, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή υγείας και διατροφή.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία, Κοινωνιολογία της οικογένειας, Υπολογιστικά μαθηματικά, Οικιακή τεχνολογία, Ιστορία του πολιτισμού, Πληροφορική: υπολογιστές & τεχνολογίες διαδικτύου, Εφοδιαστική και εξυπηρέτηση πελατών, Ξένη γλώσσα, Φυσιολογία ανθρώπου, Ιστορία & φιλοσοφία της επιστήμης της οικιακής οικονομίας, Χημεία & τεχνολογία τροφίμων, Μικροοικονομική, Στατιστική και Εφαρμογές, Περιβαλλοντική Βιολογία, Βασικές αρχές διατροφής του ανθρώπου, Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Μακροοικονομική  Ψυχολογία, Οικολογική διαχείριση κατοικιών, οικισμών & πόλεων, Διατροφή στα στάδια της ζωής,  Οικονομικά του καταναλωτή και της επιχείρησης, Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, Αγροτική οικονομική, Οικονομική της περιφερειακής ανάπτυξης, Οικονομικά της οικογένειας, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκπαιδευτική πολιτική, Marketing – έρευνα αγοράς, Διαχείριση περιβάλλοντος, Ήπιες μορφές τουρισμού, Φυσικοί πόροι, Προληπτική ιατρική – αγωγή υγείας, Οικονομικά του περιβάλλοντος, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται κατά μεγάλη πλειοψηφία ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση  (δευτεροβάθμια  εκπαίδευση στον κλάδος ΠΕ 15).

Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργαστούν:

 • ως υπάλληλοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας),
 • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
 • στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του  Χαροκόπειου   Πανεπιστημίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των   πτυχιούχων Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας είναι  αντίστοιχα,  του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμα, αν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Επιπλέον για την δυνατότητα άσκησης του οικονομικού επαγγέλματος, αυτή  διέπεται από την παρακάτω  νομοθεσία:

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Εκπαίδευση και Πολιτισμός, με (3) κατευθύνσεις: α. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη β. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων και γ. Αγωγή και Πολιτισμός.  Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Σύνδεσμος Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας. web site:  http://www.oikoik.org/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/ 
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία