Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/06/2018

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

 Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού  136 Τ.Κ. 17671 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:  210 9201041, Fax : 210 9218427

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα σκοπό έχει να μεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για την μελέτη και έρευνα θεμάτων που αφορούν στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στη συγκρότηση και λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, στους θεσμούς και λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, στην Εξωτερική Πολιτική και τις Διακρατικές Σχέσεις.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών  επιδιώκει την πολύπτυχη, διεπιστημονική και διεπιστημολογική καλλιέργεια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η τεκμηριωμένη διαλογική επιχειρηματολογία και η κατανόηση σύνθετων θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων γύρω από τα διεθνή και ευρωπαϊκά δρώμενα. Καταστατική αποστολή του προγράμματός είναι η απροκατάληπτη, θεωρητικά θεμελιωμένη και εμπειρικά ελεγμένη προσπέλαση των δικαιικών, πολιτικών και οικονομικών συνιστωσών ενός φύσει δυναμικού κόσμου, με στόχο τη διάπλαση της επιστημονικής προσωπικότητας των σπουδαστών μας, ώστε ν’  αποτελέσουν τους αυριανούς κοινωνούς και λειτουργούς μιας ανθρωποκεντρικής, δικαιοκρατικής και στοχαζόμενης κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διεθνείς Θεσμοί, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Πολιτικοί Θεσμοί, Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Οικονομία, Διπλωματική Ιστορία: Από τη Βεστφαλία στο Βερολίνο, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, Συγκριτική Πολιτική, Ατομικά Δικαιώματα & Πολιτικές Ελευθερίες, Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής: Κλασική Ελλάδα, Ρώμη και Βυζάντιο, Διεθνείς Σχέσεις, Τυπολογία των Πολιτικών Συστημάτων, Πολιτική Φιλοσοφία, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Διαμόρφωση & Άσκηση Κρατικής Πολιτικής, Τα ΜΜΕ στη Διεθνή Πολιτική, Τουρκία: Κοινωνική Συγκρότηση και Πολιτικό Σύστημα, Εισαγωγή στη Γεωπολιτική, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα, Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής: Από τη Βεστφαλία ως τις μέρες μας, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Ελληνική Διπλωματική Ιστορία (Ειδικά Θέματα), Κοινωνικό Κράτος: Ιστορία, Τάσεις και Προοπτικές, Θεωρία και Μέθοδοι Επίλυσης Συγκρούσεων, Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική, Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, Ιστορία του Μεσανατολικού Χώρου, Ο Ρόλος της Ρωσίας στο Διεθνές Σύστημα, Εργασιακές Σχέσεις: Συγκριτική Διάσταση, Πολιτική και Παράδοση των Η.Π.Α., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στρα­τη­γι­κές Σπου­δές, Ελληνική Οικονομία: Δομή και Πολιτικές, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Συνεργασίας, Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Ειρηνική Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών, Πολιτικά Συστήματα, κ.α. Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευσή τους. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η επαγγελματική αποκατάσταση συναρτάται με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • σε Διεθνείς και Πολυμερείς Οργανισμούς,
  • στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • σε επιχειρήσεις ως στελέχη Δημοσίων Σχέσεων, εισαγωγών- εξαγωγών κτλ,
  • σε εκδοτικούς οίκους και Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται με Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, με (6) ειδικεύσεις:  Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Περισσότερα στοιχεία

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018) :