Δημόσιας Διοίκησης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 20/09/2018

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Έδρα :

Διεύθυνση:  Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 920 1066, 210 9201067,  210 9201435 Fax : 210 9229508 Email: dd@panteion.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και έρευνα θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πολιτικής Οικονομίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στη σπουδή και ανάλυση όλων των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Η προσπάθειά του εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του προαναφερόμενου δημόσιου τομέα σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης κατά το 6ο Εξάμηνο σπουδών:

  • Δημόσιας Οικονομικής και
  • Δημοσίων Θεσμών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αναπαραγωγή και Εισοδηματικό Κύκλωμα, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, Μικροοικονομική, Διοικητικό Δίκαιο- Διοικητική Οργάνωση του Κράτους- Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης, Αστικό Δίκαιο, Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομική Πολιτική, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο,  Οικονομικός Προγραμματισμός, Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών, Ιστορία και Πολιτική της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης, Κλασσική Πολιτική Οικονομία,  Δημόσια Οικονομικά, Στατιστική,  Συνταγματικό Δίκαιο,   Οικονομικά Συστήματα και Οικονομικοί Θεσμοί,  Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο,  Δημοσιονομικό Δίκαιο- Δημόσιο Λογιστικό, Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Λογιστική Φορολογική Νομοθεσία,  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Δημοσιονομικό Δίκαιο – Φορολογικό,  Χρηματοοικονομικά Ελεγκτική,  Δημοσιονομικό Δίκαιο – Δημόσιο Λογιστικό και Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπορικό Δίκαιο-Δίκαιο των Εταιρειών,  Βιοηθική και Σύνταγμα, κ.α.  Πιο αναλυτικά
.

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικές προοπτικές:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να στελεχώσουν με τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη φοίτηση τους στο Τμήμα, όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση).

Επίσης οι απόφοιτοί του στελεχώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ως διοικητικά στελέχη, ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί, εφοριακοί και πολλοί σταδιοδρομούν ως επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης  του Παντείου Πανεπιστημίου,  γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο,  που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 151 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/13.12.2017) οι απόφοιτοι του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής, και των οποίων το πτυχίο αναγράφει ότι παρακολούθησαν την Κατεύθυνση της Δημόσιας Οικονομικής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ09 Οικονομολόγων.

Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής, και των οποίων το πτυχίο αναγράφει ότι παρακολούθησαν την Κατεύθυνση των Δημοσίων θεσμών, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:  

  • Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) web site: https://adedy.gr/
  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/