Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/09/2018

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα  Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 20100, Κόρινθος

Τηλέφωνο: 2741074991, 2741074992, 2741074993, 2741074994  Fax: 2741074990 E-mail sep-secr@uop.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει ως αποστολή

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα,
 • να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
 • να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
 • να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Οι δύο γνωστικές περιοχές – της Κοινωνικής Πολιτικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής – που το συγκροτούν, καλλιεργούνται και αναπτύσσονται ισόρροπα και ισότιμα, προσδίδοντας στο τμήμα μία ενιαία φυσιογνωμία, η οποία αποτυπώνεται στο νέο ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών του.

 • Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Κοινωνικής Πολιτικής.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Εισαγωγή στο Δίκαιο,  Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Οργάνωση του Κράτους, Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας (19ος – 20ός αιώνας), Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (19ος – 20ός αιώνας), Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική, Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης,  Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης,  Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Μεθοδολογία Κοινωνικής / Εκπαιδευτικής Έρευνας,  Μέθοδοι Έρευνας – Ανάλυση και Ερμηνεία Δεδομένων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Επιλογή μίας εκ των δύο Κατευθύνσεων)

Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας, Οικονομικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Υγείας, Management Κοινωνικών Υπηρεσιών,  Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας, Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού, Σωφρονιστικοί Θεσμοί, Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας,  Αντεγκληματική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία, Μεταναστευτική Πολιτική, Θεσμοί, Οργάνωση και Χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, Κοινωνικό Φύλο και Ανισότητες, Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων, Οικονομική Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης, Πολιτικές Απασχόλησης,  Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, κ.α.

Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού,    Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Υλικότητα στην Εκπαίδευση, Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών, Μουσεία και Εκπαιδευτικές Δράσεις, Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας, Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών, Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Οικονομικά της Εκπαίδευσης, Άτυπες και Μη – τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης – Δια βίου Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης, Ιδιότητα του Πολίτη και Πολυπολιτισμικότητα,   Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση, κ.α. Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος,   οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν τις επιστημονικές ικανότητες και γνώσεις για την ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια και προαγωγή των κοινωνικών επιστημών με τη διδασκαλία, την έρευνα και την εκπόνηση μελετών στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς επίσης και στα συναφή προς αυτά διεπιστημονικά πεδία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν τις επιστημονικές ικανότητες και γνώσεις για να απασχολούνται επαγγελματικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ειδικότερα ως εξής:

 • Ως επιτελικά και διοικητικά στελέχη σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι σχεδιάζουν, εποπτεύουν, αξιολογούν και υλοποιούν κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική.
 • Ως διοικητικά στελέχη σε διοικητικές θέσεις φορέων κοινωνικής πολιτικής (κοινωνική ασφάλιση, υπηρεσίες υγείας και νοσοκομεία, δημιουργία απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, πρόληψης και κοινωνικής αρωγής, προστασία ανηλίκων, υποστήριξη τρίτης ηλικίας κλπ.)
 •  Ως διοικητικά στελέχη σε οργανισμούς και υπηρεσίες μεταναστευτικής πολιτικής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Ως διοικητικά στελέχη στις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ
 • Ως επιτελικά στελέχη σε θέσεις σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που εκπορεύονται από φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, του τρίτου τομέα, των ΝΠΔΔ κλπ., καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ως σχεδιαστές και εφαρμοστές προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε ειδικούς φορείς (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) κατάρτισης και εφαρμογής επιμέρους προγραμμάτων που εστιάζουν σε κοινωνικές παρεμβάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους, κοινωνικά αποκλεισμένους, ανέργους κλπ.) και στην επανένταξη ατόμων (σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, νοσοκομεία, φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κλπ.)
 • Ως επιτελικά και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης i) σε φορείς οι οποίοι έχουν ως έργο τον κεντρικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος, είτε συνολικά είτε ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ii) σε αποκεντρωμένους θεσμούς εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης, και iii) σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Ως επιτελικά στελέχη της εκπαίδευσης σε φορείς και σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας, και οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο τη χάραξη και τη μελέτη εκπαιδευτικής πολιτικής.
 •  Ως σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς, αλλά και ως επιμορφωτές των εκπαιδευτικών, σε ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης, και γενικότερα σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε άτυπες και μη-τυπικές μορφές εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές και μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού.
 • Ως σχεδιαστές, παραγωγοί και εφαρμοστές πρόσθετου και εναλλακτικού εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού (έντυπου, ψηφιακού ή οπτικό – ακουστικού) για τις ανάγκες τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων και μη-τυπικών μορφών εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής. web site:   http://sekp.gr/