Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/10/2018

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής

Τμήμα  Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Έδρα :

Διεύθυνση :  Λυσάνδρου 3, 23100, Σπάρτη

Τηλέφωνα: 27310 89658, 27310 89661, 27310 89662,  Fax: 27310 89657  E-mail : tmara@uop.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού έχει ως αποστολή:

α). να προάγει την γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των  θεσμών του αθλητισμού.

β). να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

γ). να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

δ). να συμβάλλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το τμήμα επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης σχετικά με τη διοίκηση των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, παρέχοντας στους φοιτητές-τριες την κατάλληλη τεχνογνωσία που θα τους εξασφαλίσει την άρτια επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του Sport Management, η οποία χαρακτηρίζεται ως νέα και ταχύτατα εξελισσόμενη ειδικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Ο αθλητισμός έχει εξελιχθεί σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα με τεράστιο όγκο επενδύσεων, εσόδων και κερδών, η διαχείριση της οποίας απαιτεί άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Η ανάπτυξη της επαγγελματικής αθλητικής βιομηχανίας, η οργάνωση αθλητικών γεγονότων, η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, η διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων δημιουργούν την ανάγκη για την εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών που θα ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό στις απαιτήσεις ενός μοντέρνου και ενδιαφέροντος αντικειμένου.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Αθλητική Επιστήμη,  Οργάνωση Ομαδικών Αθλημάτων, Οργάνωση και Διαχείριση Στίβου, Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού, Μικροοικονομία, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Φορέων, Ψυχολογία & Παιδαγωγική του Αθλητισμού, Ετήσια και Ολυμπιακή Προετοιμασία, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Λογιστικής, Αθλητισμός-Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις, Οργάνωση Αθλητικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Διεθνές Μάρκετινγκ, Ηθική και Σπορ, Θεωρία & Πρακτική του Αθλητικού Μάνατζμεντ, Διεθνείς Οργανισμοί & Φορείς Συνεργασίας, Ανάλυση Διεθνών Αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου, Χορηγία και Διαφήμιση στον Αθλητισμό, Αξιολόγηση Αθλητικών Εκδηλώσεων, Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Φορέων, Οργάνωση & Διαχείριση αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), Οργάνωση Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, Αθλητική Αναψυχή, Οργάνωση και διοίκηση Αθλητικών  Εγκαταστάσεων, Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού μπορεί να εργασθεί σε:

  • Οργανισμούς Νεολαίας και Aθλησης των Δήμων και Νομαρχιών της χώρας. Ο πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού μπορεί να τεθεί επικεφαλής της οργάνωσης όλων των προγραμμάτων που έχουν σχέση με την άθληση και την ψυχαγωγία των Δημοτών. Μπορεί να προγραμματίζει καινά οργανώνει τη λειτουργία των κλειστών αιθουσών γυμναστικής, να διαχειρίζεται τα οικονομικά και να οργανώνει εξορμήσεις με συμμετοχή των Δημοτών σε αθλητικές δραστηριότητες έξω από τα όρια του Δήμου.
  • Ιδιωτικούς Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία. που λειτουργούν με συνδρομές των μελών τους. δωρεές και κρατικές επιχορηγήσεις (αντισφαίριση, ενόργανη γυμναστική, τάε κβο ντο. επιτραπέζια αντισφαίριση, πετοσφαίριση. καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, κλπ.). Ο πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στις περιπτώσεις αυτές προγραμματίζει, οργανώνει.καταρτίζει τον προϋπολογισμό, εξασφαλίζει τη δυνατότητα άθλησης των μελών του συλλόγου, την οργάνωση αγώνων και άλλων δραστηριοτήτων.
  • Ιδιωτικά κλειστά γυμναστήρια. Ο πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να συμβάλλει από την αρχή στην οργάνωση ενός Γυμναστηρίου, αλλά να οργανώνει όλες τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες προς όφελος των ασκουμένων, να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί τα οικονομικά και να προτείνει τρόπους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Αθλητικές εγκατοστάσεις και αντίστοιχα γήπεδα, που είναι κληρονομιά μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων ή γεγονότων (πχ Ολυμπιακοί αγώνες). Ο πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού είναι αυτός που θα προγραμματίσει και θα οργανώσει αθλητικές συναντήσεις συνέδρια εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες με στόχο να καταστήσει το διοικούμενο αθλητικό κέντρο μία επικερδή αθλητική επιχείρηση.

Επίσης, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (συνεδρίαση Ο.Ε.Ε.: Κ/87/19-2-2013) και δικαιούνται να συμμετέχουν σε εξετάσεις στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση του τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή/Νόμιμου Ελεγκτή και να απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων υποβάθρου των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 Ν. 3693/2008 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή/Νόμιμου Ελεγκτή (σύμφωνα με τον κανονισμό του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)..

Επαγγελματικά Δικαιώματα

  • Το επαγγελματικά δικαιώματα  των αποφοίτων του τμήματος έχουν κατοχυρωθεί στο  Π.Δ. 177 (ΦΕΚ 208 τ.Α’/02.10.2009).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr