Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 20/09/2018

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα  Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

Έδρα :

Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, 30100, Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 26410 74232, 26410 91706 Fax:26410 91703 E-mail: gramdppnt@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.
Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:

 • στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων
 • στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και
 • στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία, κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία ώστε να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού, στην σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και στην πρόοδο της επιστήμης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισμού. Με δύο κατευθύνσεις:

 • Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της, Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό, Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων, Εφαρμοσμένη Μουσειολογία, Οπτικός Πολιτισμός, Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαφήμιση, Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις, Κοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Λειτουργικά Συστήματα σε Πολυμεσικά Περιβάλλοντα, Επιχειρησιακή Έρευνα, Τηλεματική και Νέες Τεχνολογίες, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογίες Διαδικτύου, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, με βάση τη δομή και τους στόχους του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών τομέων με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
 • Φορείς και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό και τη διαφήμιση, καθώς και σε φορείς πολιτιστικής προβολής και πολιτισμικής διαχείρισης.
 • Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
 • Οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
 • Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
 • Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία).
 • Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
 • Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο-Internet) και εταιρείες διαχείρισης μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Εθνικούς και διεθνείς φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
 • Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης.
 • Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.