Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/09/2018

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση:  Βιόπολις  Λάρισα.  Τ.Κ. 41500

Τηλέφωνο: 2410 565273-2-1,  Fax :  2410 565290 E- mail : g-bio@bio.uth.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας εναρμονισμένης με τις διεθνείς εξελίξεις και η εκπαίδευση επιστημόνων, ικανών να ερευνούν θέματα αιχμής στον τομέα της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και να αναπτύσσουν εφαρμογές βασισμένες σε βιοτεχνολογικά εργαλεία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Kατευθύνσεις :

Σήμερα, μετά την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αλλά και την χαρτογράφηση σημαντικού αριθμού γονιδιωμάτων από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, μικρόβια και ιούς που ακολούθησε η Βιοχημεία και η Βιοτεχνολογία αποτελούν έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, αφενός των απαιτήσεων και των προβλημάτων των ελληνικών Επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης και αφετέρου των προκλήσεων της ίδιας της επιστήμης σε θέματα βασικής αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας.

Σε έναν αιώνα που, κατά γενική ομολογία, θα σημαδευτεί από τις εξελίξεις στην ανάλυση και στην κατανόηση της λειτουργίας του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών, καθώς και από τις επιπτώσεις της δυνατότητας κατευθυνόμενης τροποποίησής του σε χημικό επίπεδο, το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας καλείται να αποδώσει στην ελληνική κοινωνία επιστήμονες, κατάλληλους να συλλάβουν και να εμπεδώσουν το εύρος των δυνατοτήτων της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτών των νέων τεχνολογιών.

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι επενδύσεις που γίνονται σε βιοτεχνολογικές βιομηχανίες είναι ελάχιστες και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων θα καλύψει ένα κενό στην αγορά εργασίας. Το Τμήμα φιλοδοξεί να προσφέρει ενός υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, αφενός των απαιτήσεων και των προβλημάτων των παραγωγικών ελληνικών Επιχειρήσεων του αντικειμένου και αφετέρου των προκλήσεων της ίδιας της επιστήμης με σκοπό στη συνέχεια να εμβαθύνουν σε θέματα βασικής έρευνας. Σε τομείς όπως η Βιοχημεία, η Βιοτεχνολογία, η Γενετική Μηχανική και η Γονιδιωματική, όπου οι επιστημονικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, το Τμήμα θεωρεί την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των φοιτητών του σαν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική  Βιολογίας, Γενική  χημεία, Οργανική  Χημεία, Πληροφορική, Βιοστατιστική, Κυτταρική Βιολογία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία, Φυσιολογία – Ιστολογία, Φυσιολογία Φυτών, Μικροβιολογία – Ιολογία, Γενετική, Φυσιολογία Ζώων, Φυσικοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Κλινική Βιοχημεία, Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών, Ενζυμολογία, Διακυτταρική Επικοινωνία – Μεταγωγή σήματος, Βιοτεχνολογία Φυτών, Έλεγχος Μεταβολισμού, Βιοχημική Φαρμακολογία, Βιοφυσική, Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία Ζώων, Ανοσολογία, Διδακτική με έμφαση στις Βιοεπιστήμες, Βιοχημεία Τροφίμων, Βιοηθική, Βιοχημική Τοξικολογία, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, σε έναν αιώνα που, κατά γενική ομολογία, θα σημαδευτεί από τις εξελίξεις στην ανάλυση και στην κατανόηση της λειτουργίας του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών, καθώς και από τις επιπτώσεις της συγκλονιστικής δυνατότητας κατευθυνόμενης τροποποίησής του σε χημικό επίπεδο, το Τμήμα καλείται να εκπαιδεύσει επιστήμονες, ικανούς να συλλάβουν και να εμπεδώσουν το εύρος των δυνατοτήτων της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νέες αυτές τεχνολογίες.

Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, των απαιτήσεων και των προβλημάτων των παραγωγικών ελληνικών Επιχειρήσεων/ Φορέων του αντικειμένου. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με  άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι επενδύσεις που γίνονται σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/ βιομηχανίες είναι ελάχιστες και ένας από τους λόγους είναι και η έλλειψη εξειδικευμένων επιστημόνων βιοτεχνολόγων. Η εκπαίδευση τέτοιων επιστημόνων θα καλύψει ένα κενό στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, οι εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας εγείρουν μια σειρά ηθικών και νομικών ζητημάτων, τα οποία οι προηγμένες κοινωνίες, στην κούρσα του οικονομικού ανταγωνισμού και ευημερίας, ήδη αντιμετωπίζουν ή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον. Έτσι, πολύ σύντομα, οι απόφοιτοι του Τμήματος, θα βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα που ξεφεύγουν από τα όρια της επιστήμης τους και άπτονται και άλλων ειδικοτήτων (Οικονομία – Οικολογία – Ηθική – Φιλοσοφία – Κοινωνιολογία – Νομική). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος φιλοδοξεί, αρκετά νωρίς στην εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθήσει στη διαμόρφωση συνείδησης των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών των εφαρμογών αυτών.

Μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, σε διάφορα υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.), σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου ελληνικών πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία.

Ως περιβαλλοντολόγος σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά κέντρα ή ινστιτούτα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 148 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/13.12.2017) οι απόφοιτοι του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΠΕ04.04 Βιολόγων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος   Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με  το  Π.Δ.109  (ΦΕΚ 130 τ.Α’/05.08.2009).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 


.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :