Τεχνών Ήχου και Εικόνας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/09/2018

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Τμήμα  Τεχνών Ήχου  και  Εικόνας

 Έδρα :

Διεύθυνση :  Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα

Τηλέφωνο:  26610 87860-1 Fax: 26610 87866 Ε-mail: audiovisual@ionio.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του νόμο (Ν.325/2004), έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

Οι Τακτικοί Στόχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζονται ως:

 • διδασκαλία νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης,
 • επιστημονική έρευνα γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή,
 • επεξεργασία του ήχου και της εικόνας, και οι νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτές,
 • εφαρμογή των παραπάνω στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, στους επιμέρους στόχους του προγράμματος σπουδών εντάσσονται η οικειοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η εξοικείωση με τα κινήματα του εικοστού αιώνα και τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, η σύνθεσή τους και οι προεκτάσεις τους στις τεχνολογίες νέων μέσων, γενικότερα, και ιδιαίτερα η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων δημιουργίας που προσφέρουν τα νέα μέσα έκφρασης.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και συνδυάζει τη μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών. Η οικειοποίηση της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας, ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αντίληψης των οπτικοακουστικών πληροφοριών, και η καλλιέργεια της ικανότητας οπτικοακουστικής αποτύπωσης των ιδεών οδηγούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ψηφιακές Εικαστικές Τέχνες, Γραφικές – Γραφιστικές Τέχνες, Ακουστική και Ψυχοακουστική, Αισθητική & Οπτική Κουλτούρα, Μουσική Πληροφορική, Πολυμεσικές Εφαρμογές Ψηφιακών Συλλογών Τέχνης, Διαδραστικά Συστήματα Ήχου & Εικόνας, Ηλεκτροακουστική και ακουστική χώρων, Παιδαγωγική των Μέσων, Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Ήχου, Πειραματικά Πολυμέσα, Θεωρία της Επικοινωνίας, Μαθηματικά και Τέχνη,  Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας, Ξένη Γλώσσα και Ορολογία, Τεχνικές Βιντεοσκόπησης, Τεχνολογία του Ήχου,  Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων, Διαδικτυακή Επικοινωνία, Νομική Κάλυψη Πολιτιστικού Προϊόντος,  Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου, Φιλοσοφικές Θεωρίες των Μέσων, Διδακτική της Τέχνης, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, την τελευταία δεκαετία οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σε συνδυασμό με τις αναζητήσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, ορίζουν ένα νέο πεδίο εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και καλλιτεχνών στον τομέα της Οπτικοακουστικής Τέχνης συνιστά πρωταρχική ανάγκη. Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, όμως, που απαιτούνται στην παραγωγή κατάλληλα εκπαιδευμένων ειδικών στους παραπάνω τομείς, παρέχονται σήμερα μεμονωμένα και σε ελλιπή βαθμό από διάσπαρτες και ξένες μεταξύ τους εκπαιδευτικές μονάδες του συστήματος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας ιδρύθηκε το 2004  και φιλοδοξεί να καλύψει για πρώτη φορά στη χώρα μας την έλλειψη αυτή, στοχεύοντας στη σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας, και τη δημιουργική σύνθεσή τους στην πράξη. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του ψηφιακού πολιτισμού.

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας συμπεριλαμβάνει :

 • τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους
 • τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς, στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ:

 • ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.),
 • ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας,
 • τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης,
 • ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games),
 • γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, επαγγελματική φωτογραφία,
 • παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.),
 • εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία

.Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):