Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/11/2017

Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Έδρα :

Διεύθυνση: Συγκρότημα Ζωγράφου, Κτίριο Α’, 1ος όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.15773
Τηλέφωνο: 2107721684  2107724061  Fax: 2107721685   E-mail: semfe@central.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός της Σχολής είναι η κατάλληλη προετοιμασία των διπλωματούχων για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Το πρόγραμμά της είναι προσανατολισμένο στις εφαρμογές, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος μιας άρτιας επιστημονικής φυσιογνωμίας. Οι διπλωματούχοι της Σχολής εφοδιάζονται με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορούν

 • να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ,
 • να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,
 • να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,
 • να συμβάλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,
 • να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση, από τους φοιτητές, του κατάλληλου επιστημονικού υποβάθρου στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Μηχανική, προκειμένου να είναι σε θέση, μετά την επιλογή Κατεύθυνσης Σπουδών (στο 5ο εξάμηνο), να ολοκληρώσουν τον σχηματισμό της επιστημονικής τους φυσιογνωμίας, με εκείνα τα επιστημονικά εργαλεία, τις γνώσεις και τις ικανότητες, που θα τους επιτρέπουν, μετά την αποφοίτησή τους, να ασχοληθούν με την μελέτη, την οργάνωση και την υλοποίηση, σύνθετων επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών, τόσο της Κατεύθυνσής τους (Μαθηματικού Εφαρμογών, ή, Φυσικού Εφαρμογών, όπως περιγράφονται, αντίστοιχα, στις παραγράφους 1.α και 1,β του Π.Δ. 199 ΦΕΚ 266 τ.Α’/14.09.2007, που αναφέρεται στην Επαγγελματική Κατοχύρωση τον Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ), όσο και διεπιστημονικών προβλημάτων στην επίλυση των οποίων οι απόφοιτοι της Σχολής θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ο συνδετικός κρίκος για την αποδοτική συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών κλάδων

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει στα πρώτα 2 έτη (4 εξάμηνα) κοινά μαθήματα και εν συνεχεία επιλογή μεταξύ δύο κατευθύνσεων: α). Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών με τις παρακάτω Ροές: 1. Εφαρμοσμένη Ανάλυση. 2. Στατιστική 3. Μαθηματικά Πληροφορικής 4. Εφαρμοσμένη Μηχανική – Υπολογιστική Προσομοίωση β). Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών με τις παρακάτω Ροές: 1. Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική 2. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια 3. Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ 4. Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά 5. Μηχανική των Υλικών. Κάθε φοιτητής υποχρεούται στην επιλογή δύο εκ των ροών της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Στα πρώτα 2  έτη (4 εξάμηνα) τα μαθήματα είναι κοινά και στις δύο ανωτέρω κατευθύνσεις :

Κοινά μαθήματα  Α και Β έτους : Μαθηματική Ανάλυση,  Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα,  Φυσική  (Μηχανική) και Εργαστήριο,  Μηχανική  (Στατική),  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Γεωμετρικές Τεχνικές Σχεδίασης,  Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές,  Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός ), Εργαστηριακή Φυσική, Σχεδίαση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική, Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών,  Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Μιγαδική Ανάλυση, Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Εφαρμοσμένη Στατιστική,  Φυσική IV (Κβαντομηχανική ), Κινηματική και Δυναμική, Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του  Μηχανικού,  Φιλοσοφία της Επιστήμης,  Κοινωνιολογία της Επιστήμης,  Οικονομική Ανάλυση,  Βελτιστοποίηση, κ.α.

Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών: Πραγματική Ανάλυση, Μαθηματική Στατιστική, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Ανάλυση Πινάκων & Εφαρμογές, Στοχαστικές Ανελίξεις, Δομές Δεδομένων, Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές, Θεωρία Ελαστικότητας, Ρευστομηχανική, Μηχανική Κατασκευών, Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας –Διδακτική των Μαθηματικών, Ανάλυση Χρονοσειρών, Οικονομετρία, Αξιοπιστία Συστημάτων, Θεωρία Γραφημάτων, Αλγοριθμική Γεωμετρία,  Μαθηματική Λογική, Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων, Μηχανική Θραύσεων, Μαθηματική Προσομοίωση στην Μηχανική, Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού, Μιγαδική Ανάλυση, Μοντέλα Υπολογισμού, Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, κ.α.

Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών : Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική Φυσική, Οπτική και Εργαστήριο, Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής, Ρευστομηχανική, Ατομική και Μοριακή Φυσική,  Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης,  Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ, Βιοφυσική, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωματίδια,  Επιστήμη των Υλικών, Πειραματική Αντοχή των Υλικών, Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρμογές, Αναλυτική Μηχανική, Χημεία Στερεάς Κατάστασης, Φιλοσοφία της Φυσικής, Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές, Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων, Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά,  Μηχανική Κατασκευών, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Πυρηνική Τεχνολογία, Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική, Μικροσυστήματα και  Νανοτεχνολογία, κ.α.    Περισσότερα στοιχεία 

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο :

Με την Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών, μπορεί να εργαστεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του προετοιμάζεται για τον εκπαιδευτικό κλάδο, παρακολουθώντας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών και άλλα παιδαγωγικά μαθήματα.

Να απασχοληθεί σε τομείς όπως η στατιστική, η μηχανοργάνωση, η πληροφορική, στους οποίους έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές κ.λπ.) όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).

Με την Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών, έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης πέρα από την παραδοσιακή Φυσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο φυσικός που έχει ενδιαφέροντα και κλίση προς τις κατευθύνσεις του μηχανικού μπορεί να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δύο ετών σύγχρονος μηχανικός σε καίριους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία.

Επίσης, έπειτα από μονοετείς ή διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα εκτός των παραπάνω να εξειδικευτεί σε τομείς όπως η Μικροηλεκτρονική, η Οπτοηλεκτρονική, τα Λέιζερ, η Ιατρική Τεχνολογία, η Υπολογιστική Επιστήμη και Προσομοιώσεις.

Μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς φαινομενικά άσχετους με τη φυσική, όπως είναι η επιστημονική και τεχνική δημοσιογραφία, η ανάλυση οικονομικών φαινομένων, η επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών θεμάτων κ.ά.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των  αποφοίτων  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα   στο  Π.Δ. 199 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 266 τ.Α’ 14.09.2007.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία. Σε συνεργασία με τις σχολές   Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές.  Σε συνεργασία με την σχολή  Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και του  Ερευνητικού  Κέντρου  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις. Σε συνεργασία με τις σχολές  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  και του Ινστιτούτου  Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Εφαρμοσμένη Μηχανική.  Σε συνεργασία με τις σχολές  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Εφαρμοσμένες   Μαθηματικές Επιστήμες.  Σε συνεργασία  με τις σχολές  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και  Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  Περισσότερα  στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.  Σε συνεργασία  με το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης  του Ε.Κ.Π.Α. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Αξίζει να σημειωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) αναφέρονται οι παρακάτω ειδικεύσεις στα Μαθηματικά επαγγέλματα :

 • Μαθηματικός Μοντελοποίησης Φυσικών Επιστημών και Σύγχρονων Τεχνολογιών.
 • Μαθηματικός Προσομοίωσης και Υπολογισμών
 • Μαθηματικός Προτυποποίησης σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία.

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία