Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 20/10/2017

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 Τμήμα  Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

 Έδρα :

Διεύθυνση: Καπλανών 6, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3634592 Fax: 210 3637947  Εmail: secr@turkmas.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών είναι το πρώτο που δημιουργείται στον Ελλαδικό χώρο (παρόμοιο Τμήμα προϋπήρξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) και έχει σαν αποστολή την καλλιέργεια, την προαγωγή, τη διάδοση και τη μελέτη της λογοτεχνίας, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών και της οικονομίας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 άρχισε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Η λειτουργία ενός αμιγούς Τμήματος Τουρκικών Σπουδών αποτελούσε πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η ίδρυσή του, μετά από μάλλον μακρά κυοφορία, ξεφεύγει από τα συγκεκριμένα και γνωστά σε όλους όρια των «τυπικών» Φιλοσοφικών Σχολών με τη δυτικοευρωπαϊκή γλωσσική και λογοτεχνική εστίαση (π.χ. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία κλπ.)· η διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο της Τουρκικής γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού χαράσσει νέους δρόμους, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης παιδείας δημιουργείται ένα συμπαγές πανεπιστημιακό τμήμα που στρέφει αποκλειστικά το ενδιαφέρον του στον συγκεκριμένο αυτό γνωστικό και πολιτισμικό κόσμο.

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, στοχεύει να φέρει στη χώρα, πέρα από ερασιτεχνισμούς, βερμπαλισμούς εθνοκεντρικής υφής, εκλαϊκεύσεις, έστω και υψηλές, ή συναισθηματικές προσεγγίσεις ευκόλως εννοούμενες και — ως ένα βαθμό — απόλυτα κατανοητές, την επιστημονική σπουδή της γλώσσας, της ιστορίας και του εν γένει πολιτισμού της γείτονος στη μακρά της πορεία, με την οποία ο Ελληνισμός, με την ευρύτατη έννοια του όρου, έχει «συναντηθεί» από πολύ παλαιά.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατ’ επέκταση εκτιμούν ότι από τη σπουδή αυτή θα προκύψουν επιστήμονες όσο και ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι, γνωρίζοντας πλέον εκ των ένδον τον τουρκικό κόσμο, θα προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στην ουσιαστική του προσέγγιση και κατανόηση από το ελληνικό επιστημονικό (και όχι μόνο) κοινό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στη σωστή επικοινωνία των δύο όμορων κρατών σε όλα τα επίπεδα: επιστημονικό, πολιτισμικό, πολιτικοκοινωνικό, οικονομικό κλπ.

Είναι, άλλωστε, παγκοίνως αποδεκτό ότι η προσέγγιση κρατών και λαών γίνεται μόνον αν επενδυθούν στον χώρο της παιδείας τα συγκεκριμένα εκείνα ‘‘κεφάλαια’’ που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή, και σεβαστή κατ’ ακολουθίαν, η φυσιογνωμία, οι ιδιαιτερότητες και το πολιτισμικό γενικότερα επίπεδο του ‘‘άλλου’’.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

 Κατευθύνσεις :

Το πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει την λειτουργία δύο κατευθύνσεων: α) Τουρκικών Σπουδών και β) Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Από τις εν λόγω κατευθύνσεις, η των Τουρκικών Σπουδών άρχισε πρώτη να λειτουργεί δεχόμενη φοιτητές, ενώ στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσει και η κατεύθυνση των Ασιατικών Σπουδών, με αρχική εστίαση στον Ιαπωνικό και Κινεζικό κόσμο.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Τουρκική Γλώσσα, Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην τουρκική λογοτεχνία, Oθωμανική ιστορία, Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Βυζαντινός και Ισλαμικός Κόσμος, Ιστορία της Νεότερης Τουρκίας, Iστορία του Νέου Ελληνισμού, Πρώιμη Τουρκική Λογοτεχνία, Σύγχρονη Τουρκία : Oικονομία και Κοινωνία, Πολιτικοί Θεσμοί, Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας, Ισλαμική Τέχνη, Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας Ι: ΗΠΑ, Μέση Ανατολή, Ασιατικά Κράτη, Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας, Λόγια Τουρκική Λογοτεχνία, -Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Λαϊκή Τέχνη, Oθωμανικά, Ιστορία Τέχνης – Oθωμανική και Σύγχρονη Τέχνη, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν  ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή Δημόσιων Οργανισμών (στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά.) που ασχολούνται με θέματα της Ελληνοτουρκικών σχέσεων (στους τομείς του πολιτισμού, του εμπορίου, της οικονομίας και των εξωτερικών σχέσεων).

Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές τουρκικής γλώσσας αλλά και ως ειδικοί συνεργάτες σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.ά.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Μετάφραση και διερμηνεία. Περισσότερα στοιχεία

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία