Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/09/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα  Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Έδρα :

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3689405, 210 3689457  Fax   210 3689473,  E-mail: secr@media.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση της κλασικής και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας. Επίσης να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου. Τα μαθήματα θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα σπουδών  έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτήσουν αυτή την ανάγκη. Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι το ίδιο το περιβάλλον της μαζικής επικοινωνίας είναι όχι μόνον πολύπλευρο και πολυδιάστατο, αλλά λόγω της φύσης του υπόκειται σε συνεχή μεταβολή, ιδίως υπό το βάρος των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών εξελίξεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην επικοινωνία, Γραφή είδησης ρεπορτάζ, Πολιτικά συστήματα και θεσμοί, Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου, Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί, Κοινωνική ψυχολογία και ΜΜΕ, Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία, Διαδικτυακή δημοσιογραφία πρακτική, Τέχνη και μαζική επικοινωνία, Πολιτική επικοινωνία, Οργάνωση και διοίκηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Ραδιοφωνική δημοσιογραφία πρακτική, Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, Ηλεκτρονικά MME, Μέθοδοι έρευνας μαζικής επικοινωνίας, Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης πρακτική, Αθλητισμός Κοινωνία και ΜΜΕ, Διαφήμιση και επικοινωνία: Κοινωνιολογία της διαφήμισης, Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, Δημοσιογραφία και λογοτεχνία, Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη δημοσιογραφία των πολιτών, Ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο Τύπος, Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία και τεχνικές παρουσιάσεων,  Παραγωγή ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Δημοσιογράφος μπορεί να εργαστεί :

 • στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο,
 • στη ραδιοφωνία,
 • στην τηλεόραση,
 • σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
 • ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα
 • ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε.
 • ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος όπως επίσης από τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και των εκπροσώπων των διαφόρων δημόσιων ή ιδιωτικών ΜΜΕ ή εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.
 • Για την άσκηση  του επαγγέλματος Δημοσιογραφίας  δεν απαιτείται  άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). web site: www.esiea.gr/