Κτηνιατρικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/09/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα  Κτηνιατρικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 99.5219,-5228,-5229,-5219,-5231 Ε-mail : info@vet.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, που θα ασχοληθούν:

 • με την προστασία της υγείας των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς,
 • με τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και
 • με τη διενέργεια αστυκτηνιατρικών ελέγχων των κτηνοτροφικών προϊόντων και των τροφίμων ζωικής προέλευσης, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1950 με τον ΑΝ 1510/50, που επικυρώθηκε με το Ν. 1776/51. Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια της εξηκονταετούς λειτουργίας της χορήγησε περισσότερα από 3.500 Πτυχία Κτηνιατρικής, 60 Μεταπτυχιακά Διπλώματα και 300 Διδακτορικά Διπλώματα.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πέντε έτη (δέκα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη του ενιαίου πτυχίου του Κτηνίατρου. Επιπλέον, στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. και με σκοπό την διαρκή επιστημονική κατάρτιση, λειτουργούν, από το 2006, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις της Εκτροφής και Παθολογίας Παραγωγικών Ζώων, της Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς και της Χειρουργικής Ζώων Συντροφιάς.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης εκτός Τμήματος προβλέπεται πρακτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται σε επιλεγμένες και ελεγχόμενες μονάδες. Αυτή η άσκηση πρέπει να είναι συμπληρωματική και δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών. Γίνεται κατά τη διάρκεια των θερινών περιόδων και έχει συνολική διάρκεια τριών μηνών. Η άσκηση κατά τον πρώτο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 4ου και του 5ου εξαμήνου σπουδών και έχει ως σκοπό την απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με τη φροντίδα και τη διατροφή των ζώων (παραγωγικών, συντροφιάς). Η άσκηση κατά το δεύτερο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 6ου και του 7ου εξαμήνου και αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με την κλινική πράξη παραγωγικών ζώων ή ζώων συντροφιάς. Η άσκηση κατά τον τρίτο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 8ου και του 9ου εξαμήνου και αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με τον έλεγχο ή/και την διαδικασία παραγωγής σε σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, σε κρατικά εργαστήρια ελέγχου τροφίμων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικά διαπιστευμένα (ΕΣΥΔ) και σε βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η άσκηση αυτή πιστοποιείται από το «ημερολόγιο εργασίας» του φοιτητή. Δεν βαθμολογείται, αλλά το αποδεκτό της από το αντίστοιχο εργαστήριο ή κλινική αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών του φοιτητή.

Εφημερίες φοιτητών στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς: Οι φοιτητές του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξαμήνου υποχρεούνται να εφημερεύουν περιοδικά σε 24ωρη βάση τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα στα Νοσηλευτήρια των Μονάδων της Παθολογίας, της Χειρουργικής-Μαιευτικής και της Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς.

Εφημερίες φοιτητών στην Κλινική των Παραγωγικών Ζώων: Οι φοιτητές του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξαμήνου υποχρεούνται να εφημερεύουν περιοδικά σε 24ωρη βάση τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα στο Νοσηλευτήριο της Κλινικής των Παραγωγικών Ζώων που βρίσκεται στο Αγρόκτημα της Σχολής στο Κολχικό, Λαγκαδά.

Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών άρχισε να εφαρμόζεται από την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014. To Πρόγραμμα αυτό οδηγεί στη λήψη πτυχίου μετά από παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα που αποτελούν τον «κορμό» και σε έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής. Να σημειωθεί  μόνο ότι προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο 4ο έτος είναι η επιτυχής εξέταση σε 7 προαπαιτούμενα μαθήματα.

Απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση (άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου) για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού Κτηνιατρείου, καθώς και την απασχόληση του στον ευρύτερο δημόσιο Τομέα.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Κτηνιατρικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Χημεία, Βιοχημεία, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική, Φυσιολογία, και Φαρμακολογία, Γενική Ζωοτεχνία, Ευζωία και Συμπεριφορά των Ζώων, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Βιοστατιστική, Εκτροφή των ζώων, Δομή και Λειτουργία των Συστημάτων του Σώματος, Παθογόνοι Παράγοντες, Επιδημιολογία, Επιστήμες Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων Ζ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων Ζ.Π., Υγιεινή και Διασφάλιση της Ποιότητας των Θηραμάτων & του Μελιού, Κλινικές Επιστήμες, Αρχές Ακτινολογίας, Εισαγωγή στη Χειρουργική, Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Παθολογία, Χειρουργική και Παθολογική Ανατομική του Κυκλοφορικού, του Αίματος, του Λεμφικού, του Αναπνευστικού και του Ουροποιητικού Συστήματος των Ζώων, Μαιευτική – Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογική Ανατομική του Γεννητικού Συστήματος των Σαρκοφάγων. Παθολογία Μαστού Εκτροφή και Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Κτηνιατρική Δεοντολογία και Νομοθεσία, Επιστήμες Τροφίμων, Άσκηση των φοιτητών στα Σφαγεία, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος κτηνίατρος έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί στους παρακάτω τομείς:

Δημόσιος Τομέας:
Δημόσιος Υπάλληλος. Στην κατηγορία των Κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Κτηνίατροι που εργάζονται στα διάφορα υπουργεία και τους οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, είτε ως μόνιμο, είτε ως εποχιακό προσωπικό.

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Κτηνιατρικά Εργαστήρια, Υπηρεσίες Ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προέλευσης)
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Νομών, Αγροτικά Κτηνιατρεία, Αστυκτηνιατρικές Υπηρεσίες)
 • ΕΛΓΑ (Εκτιμήσεις απωλειών ζωικού κεφαλαίου) – Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας
 • Υπηρεσίες Διευθύνσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιθεωρητές)
 • Νοσοκομεία(έλεγχος Τροφίμων ζωικής προέλευσης)
 • Σταθμούς Κτηνιατρικού Υγειονομικού Ελέγχου
 • Κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

Ιδιωτικός Τομέας:
Ιδιωτικός Υπάλληλος. Ο Κτηνίατρος ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να απασχοληθεί σε: Φαρμακευτικές και Κτηνοτροφικές εταιρείες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροφών, επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης (γάλα, κρέας, κρεατοσκευάσματα, ψάρια, αυγά), ιχθυοκαλλιέργειες, γεωργό – κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί.

Ελεύθερος Επαγγελματίας:
Ελεύθερος Επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο κτηνίατρος που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο κτηνίατρος ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται με: Εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, Ιατρεία και κλινικές μη παραγωγικών ζώων, Μικροβιολογικά και βιοχημικά Εργαστήρια, Μελετητής, Περίθαλψη παραγωγικών ζώων και σύμβουλος κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Εκτέλεση προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, Επιστημονικός συνεργάτης σε φορείς εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Σύμβουλος σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Εκπαίδευση:

Ακαδημαϊκός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διάφορες ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά τμήματα ενώ η ορθότητα και η νομιμότητά τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ο Κτηνίατρος στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με τον τομέα των μελετών. Για να γίνει ένας κτηνίατρος μελετητής πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα 4 ετών από τη λήψη του πτυχίου του. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο των Μελετητών που πραγματοποιείται μετά την συμπλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, γίνεται μελετητής με πτυχίο Α’ τάξης.    Μετά την λήψη του μελετητικού πτυχίου μπορεί ο μελετητής κτηνίατρος να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που προκηρύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, στον τύπο και στις Νομαρχίες. Έχουν θεσπιστεί 27 κατηγορίες μελετητών, σύμφωνα με το Π.Δ 541/78 και το Π.Δ 256/98.

Ο κτηνίατρος έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι 2 κατηγορίες μελετών, και συγκεκριμένα από την από την κατηγορία 23 «Γεωργικές Μελέτες» (Γεωργό-οικονομικές, Γεωργό-τεχνικές, Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργό-κτηνοτροφικές, Προγραμματισμού, Γεωργό-κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων) και την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες». Οι κτηνίατροι μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε επιτροπές του ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και την έγκριση κτηνιατρικών φαρμάκων.

Παράλληλα μπορούν να συμμετέχουν ως εθνικοί αντιπρόσωποι σε διάφορες επιτροπές της ΕΕ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των κτηνιατρικών φαρμάκων, των προσθετικών των τροφίμων και των ζωοτροφών, των καταλοίπων των φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, των εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων.  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   :

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344 (ΦΕΚ 297 τ.Α’/29.12.2000).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα τουΠ.Δ. 344 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/29.12.2000),
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Κτηνίατρος, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :