Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

.