Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

.