Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Λάρισα)

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Λάρισα)

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

.