Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Καλαμάτα)

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Καλαμάτα)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών  (Σπάρτη)

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας  (Καλαμάτα)

 

.