Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 08/11/2018

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Έδρα :

Διεύθυνση: Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου  Κτήριο Δεληγιώργη,  ΤΚ 382 21, Βόλος 

Τηλέφωνο:  24210 74967, 24210, 74934 Fax: 24210 74997 E-mail: gece@e-ce.uth.gr και facebook.com/ece.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, και Ηλεκτρονικών Συσκευών και συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου καθώς επίσης και Υπολογιστικών Συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της σχολής, αποστολή του τμήματος  είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. 

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)  

Κατευθύνσεις:

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εκπαιδευτούν και σε θέματα Ενέργειας,  εμβαθύνοντας στις κατευθύνσεις:

 • Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,
 • Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,
 • Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και
 • Ενέργειας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και διδακτικής, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασία.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματική Ανάλυση, Σχεδίαση & Υαλοποίηση Λογισμικού, Διακριτά Μαθηματικά, Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσική, Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιθανότητες και Στατιστική, Στοιχεία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, Στοχαστικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνίες Υπολογιστών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού, Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Σήματα και Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Στοιχεία Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου, Κρυπτογραφία, Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Αρχές Δικαίου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές : 

Ο Ηλεκτρολόγος  Mηχανικός & Μηχανικός Η/Υ μπορεί να απασχοληθεί αναλαμβάνοντας τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, αυτομάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών.
Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  & Μηχανικοί Η/Υ  σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι προετοιμασμένοι να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να προάγουν την εκπαίδευση και την επιστήμη τους μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μπορούν, επίσης, να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936. και  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή. Διαθέτουν δε τις απαραίτητες γνώσεις για την σύνταξη και αξιολόγηση μελετών που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφοριών, τις εφαρμογές λογισμικού/ τεχνολογίας υλικού/ συστημάτων τηλεματικής/ συστη­μάτων τηλεπικοινωνιών -δικτύων, τις αξιόπιστες εφαρμογές υψηλής απόδοσης, καθώς και τις εφαρμογές πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών/διαδικασιών.

Μερικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι τίτλοι επαγγελμάτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Μηχανικός Τεχνολογιών Λογισμικού (Computer Software Engineer)
 • Μηχανικός Τεχνολογιών Υλικού (Computer hardware Engineer)
 • Μηχανικών Υπολογιστών (εκτός Μηχανικού Τεχνολογιών Λογισμικού)
 • Αναλυτής Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer System Analysts)
 • Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Network Systems and Data Communications)
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrators)
 • Αρχιτέκτονας Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Architect)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει :

 • τις παραδοσιακές εταιρείες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και
 • εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους αναδυόμενους χώρους της τεχνολογίας και επικοινωνίας.

Αναφέρονται ενδεικτικά πιθανοί κλάδοι επιχειρήσεων απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος:

 • επιχειρήσεις (κινητών) τηλεπικοινωνιών,
 • παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, λογισμικού,
 • παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και διαδικτυακών τόπων,
 • παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων,
 • επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποστηρίξουν εσωτερικές και διεπιχειρησιακές διαδικασίες και συναλλαγές με πελάτες μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και του διαδικτύου,
 • ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψηφιακής διασκέδασης,
 • ερευνητικά τμήματα εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, και γνώσεις σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι  έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να στελεχώσουν επιχειρήσεις σε διοικητικό επίπεδο, όπου η έλλειψη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της Πληροφορικής είναι σημαντική.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 6 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: εδώ

Επίσης με το  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τεύχος Α’), &  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/ 08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

κ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων. web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/