Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 08/11/2018

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έδρα :

Διεύθυνση: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 74263,  24210 74239, 24210  74209 Fax. 24210 74238 E-mail: g-arch@arch.uth.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός των τμημάτων της Αρχιτεκτονικής είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν, να σχεδιάζουν, να καθοδηγούν και να επιβλέπουν τη δημιουργία κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης καταρτίζουν τους φοιτητές τους στον σχεδιασμό και την διευθέτηση δημόσιων χώρων, στην ανάπλαση και στην ένταξη παλαιών κτιρίων αλλά και ιστορικών περιοχών στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα  του τμήματος το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει δομηθεί στη βάση της κατανόησης και της αποδοχής της πολυπλοκότητας – πολυσημαντότητας του πεδίου της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πρακτικής αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας.

Η αγορά εργασίας μπορεί να είναι περιορισμένη και τοπική αν αντιμετωπιστεί με συμβατική τεχνικο-οικονομική και στενά οικοδομική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, ή αντίθετα πολύ ευρεία, διεθνής και πολυδύναμη, αν αντιμετωπισθεί δυναμικά με βάση ανοίγματα προς τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, το συνολικό χώρο του σχεδιασμού, των αναπαραστάσεων και της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει συγκροτηθεί έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σε διάφορες πτυχές και πεδία άσκησης αρχιτεκτονικής πρακτικής, ως πρακτικής του σχεδιασμού και της δημιουργικής οργάνωσης. Δηλαδή, τόσο στο πεδίο της συμβατικής αρχιτεκτονικής πρακτικής που συνήθως αναφέρεται στην «οικοδομή», όσο επίσης και σε εκείνο που διαμορφώνεται δυναμικά στην κοινωνική πραγματικότητα και επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να εντάσσονται ικανοποιητικά σε πολλούς και ποικίλους  τομείς της παραγωγής με μεγάλο εύρος εργασιακών όρων και συνθηκών.

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και δημιουργικούς συνθέτες-οργανωτές, σε μια ποικιλία κλιμάκων και μορφών του περιβάλλοντος, καταρτισμένους τεχνικά στον τομέα τους, εφοδιασμένους με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία και με  ικανότητες κατανόησης και αντιμετώπισης των ζητημάτων που συνδέονται με τις προσδοκίες και την πραγμάτωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο δομημένο χώρο.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)  

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την εκπαίδευση των φοιτητών στη θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων του χώρου συνολικά, εστιάζοντας ισόρροπα στην ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται στους εξής κύριους άξονες (οι οποίοι υλοποιούνται από κύκλους μαθημάτων):

 • Αρχιτεκτονική σύνθεση στο πλαίσιο ιδίως του αστικού σχεδιασμού και της κτιριολογίας
 • Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και αντικειμένων μικρής κλίμακας
 • Αρχιτεκτονική τοπίου και Πολεοδομικός Σχεδιασμός-Χωροταξία
 • Ιστορία, θεωρία και κριτική του αρχιτεκτονικού-πολεοδομικού σχεδιασμού και του design
 • Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και η οργάνωση του χώρου (Φιλοσοφικές – κοινωνιολογικές – ανθρωπολογικές – ψυχολογικές κλπ παράμετροι της ανθρώπινης συμπεριφοράς)
 • Πλαστικές και Οπτικοακουστικές τέχνες και σχεδιασμός
 • Τεχνολογίες Αναπαράστασης – Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πολυμέσα
 • Τεχνολογίες κατασκευής και διαχείρισης και σχεδιασμός του Περιβάλλοντος (βιοκλιματική αρχιτεκτονική κλπ)

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί  ορισμένες αρχές όπως:

 • Η περιβαλλοντική μέριμνα.
 • Η εκμετάλλευση δυνατοτήτων της οπτικοακουστικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των τεχνικών, ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κινούμενης εικόνας και του ήχου στη μελέτη και την αναπαράσταση του χώρου.
 • Η έμφαση στη θεωρητική και ιστορική διάσταση,  ιδίως των θεμάτων με κοινωνικο-ανθρωπολογικό χαρακτήρα, και εκείνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίληψη.
 • Η απαίτηση υψηλής αισθητικής και τεχνικής στάθμης στον σχεδιασμό.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην οργάνωση του χώρου και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική της πόλης, Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην οικιστική διάρθρωση της πόλης και την πολεοδομία, Εισαγωγή στην οικιστική διάρθρωση της πόλης και την πολεοδομία , Εισαγωγή στην οργάνωση του χώρου της πόλης, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σκέψη, Ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, Η τέχνη στο 19ο και 20ο αιώνα, Αρχιτεκτονικό σχέδιο και προπλάσματα, Τοπογραφία και θεματική χαρτογραφία, Κατοικία, Αστική Κατοικία, Κτίρια υγείας και κοινωνικής μέριμνας – σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες, Σχεδιασμός χώρων εργασίας, πολιτισμού και γραφειακών χώρων, Συγκρότημα κατοικιών, Κτίρια Εκπαίδευσης, Σχεδιασμός αντικειμένων, Οικοδομική, Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, Αποτύπωση και τεκμηρίωση ιστορικών κτιρίων, Αστικός σχεδιασμός, Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη, ιστορία της τέχνης, κ.α.  Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στα τμήματα Αρχιτεκτονικής απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο  Αρχιτέκτονας  μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο),
 • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι  Αρχιτέκτονες Μηχανικοί μπορούν να υπογράφουν Μελέτες Οικοδομικών και Τοπογραφικών Έργων.

Για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή Μελετών Δημοσίων Έργων, πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τέσσερα χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
Ως Εργολήπτες του Δημοσίου Τομέα, οι Αρχιτέκτονες χρειάζονται ανάλογο πτυχίο το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, τρία  χρόνια μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι νέοι τομείς της αρχιτεκτονικής, με τους οποίους μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά είναι:

 • η περιβαλλοντική μέριμνα και η μέριμνα για το τοπίο,
 • η βιομηχανοποιημένη παραγωγή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
 • η συντήρηση,
 • ο επανασχεδιασμός και η επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτισμάτων,
 • η αρχιτεκτονική τοπίου,
 • οι νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και την κατασκευή,
 • οι κοινωνιολογικές και εθνολογικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και οι οπτικοακουστικές παράμετροι, ως στοιχείο για την χρήση του χώρου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 4 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού: εδώ

 Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας:  web site: http://www.tee.gr/
 • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:  web site: http://www.sadas-pea.gr/
 • Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών: web site: http://www.sepox.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης : web site: http://www.poleodomia.gr/