Μηχανολόγων Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Πανεπιστήμιο  Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Έδρα :

Διεύθυνση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50 100 Κοζάνη

Τηλέφωνο:  24610 56600, Fax: 24610 56601, E-mail: mech@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, σε βιομηχανίες, σε τεχνικά έργα κ.ά.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, στο Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δίνεται έμφαση σε ενεργειακά θέματα όπως η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, η ορθολογική χρήση της και η περιβαλλοντολογική προστασία. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά:

 • Τη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων),
 • τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εκπαιδεύει νέα και δραστήρια άτομα να αναμιγνύουν βασικές αρχές παραδοσιακής μηχανικής με αναδυόμενες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν και να προτείνουν πραγματικά καινοτόμες λύσεις, να σχεδιάσουν νέα μηχανολογικά συστήματα και να αναλύσουν τεχνολογικά προβλήματα.

Η επιστήμη του Mηχανολόγου Mηχανικού είναι η πιο παλιά και ευρεία επιστήμη μηχανικού. Αναδύθηκε ως επιστημονική περιοχή κατά τη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη το 18ο αιώνα, αλλά η ανάπτυξή της ανάγεται αρκετές χιλιάδες χρόνια πίσω, ίσως στο πρώτο κοπτικό εργαλείο από πέτρα που κατασκευάσθηκε από άνθρωπο. Η περιοχή εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας προόδους στην τεχνολογία, και σήμερα οι Mηχανολόγοι  Mηχανικοί συνεισφέρουν σε εξελίξεις αιχμής, όπως τα σύνθετα υλικά, η μηχατρονική και η νανοτεχνολογία.

Αλλά γιατί κάποιος να σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη;

Διότι σήμερα, εν μέσω ανατροπών και αλλαγών που μεταβάλλουν το τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο, εμείς εδώ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουμε επιλέξει να βαδίζουμε μέσα από τις διαδικασίες του τρίπτυχου «εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία». Ένα τρίπτυχο, στο οποίο επενδύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ως το κλειδί που θα ανοίξει τις πόρτες της προόδου του τόπου μας, που θα βοηθήσει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ποιοτικής απασχόλησης και να αντιστρέψουμε τα αρνητικά που βιώνουμε. Χωρίς καινοτομία χάνουμε το τρένο της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς εκπαίδευση χάνουμε την παραγωγικότητά μας. Χωρίς έρευνα, χάνουμε την «κοινωνία της γνώσης».

Η σύγχρονη μηχανολογία απαιτεί ανθρώπους που είναι σε θέση να συνδυάσουν ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογικών, επιστημονικών, δημιουργικών και διοικητικών δεξιοτήτων για την επίτευξη στόχων σε τομείς που αφορούν τη μηχανική, την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, την κατασκευαστική μηχανική, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπερηφανευόμαστε για τη χρήση σύγχρονων συστημάτων σαν βάση προσέγγισης για την ανάπτυξη από τους φοιτητές μας δεξιοτήτων στην εφαρμοσμένη μηχανολογία. Έχουμε επίσης επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε σημαντικούς νέους τομείς της μηχανικής και μηχανολογίας, όπως η ταχεία προτυποποίηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες σχεδιασμού και ελέγχου περιβάλλοντος και παραγωγικών διαδικασιών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές κατά το 7 εξάμηνο την δυνατότητα επιλογής μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών: α). Κατασκευαστική β). Ενεργειακή και γ). Βιομηχανικής Διοίκησης.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134322/Ζ1  (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, Στατική, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική, Στατιστική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία, Δυναμική, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Αριθμητική Ανάλυση, Μετάδοση Θερμότητας, Μορφοποιήσεις με Αφαίρεση Υλικού, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ηλεκτρονική, Μηχανολογικό Εργαστήριο, Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας – Εργομηχανές, Αυτόματος Έλεγχος, Βιομηχανική Διοίκηση, Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών, Ευέλικτα Συστήματα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων υποστηριζόμενα από Η/Υ (CIM), Σύνδεση Συστημάτων CAD/CAE, Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών, Δυναμική Κατασκευών, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός,, Εργαλειομηχανές, Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος, κ.α. Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η Μηχανολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες που διαχρονικά έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μία ιδιαιτερότητα του τμήματος είναι η εξειδίκευση σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος που διεθνώς οριοθετούν μία κυρίαρχη ερευνητική τάση και αναπτυξιακή κατεύθυνση με συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρο-μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων:

 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.α.)
 • σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • σε γραφεία μελετών και συμβούλων
 • σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς
 • σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή  Ένωση)
 • σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ.  Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία)
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού: εδώ

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων.  web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/