Πληροφορικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/10/2018

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα

Τηλέφωνο: 26610 8 (7760), 8 (7761) Fax: 26610 87766  Ε-mail: cs@ionio.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων πληροφορικής, με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να καλλιεργεί και να προάγει την Πληροφορική Επιστήμη, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Για τον λόγο αυτό παρέχει δύο (2) κατευθύνσεις σπουδών: α) Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και β) Πληροφοριακά Συστήματα.

Α. Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες:

Οι εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων και ενδιαφερόντων. Βασικός άξονας των εφαρμογών είναι η μελέτη της επίδρασης των νέων Τεχνολογιών στην ανθρώπινη σκέψη, αντίληψη, εργασία και δημιουργία, στις κοινωνικές σχέσεις, στην εκπαίδευση, στις επιστήμες, στην πολιτική και πολιτιστική δράση, καθώς και της επίδρασης της ανθρώπινης παρουσίας, νόησης και συμπεριφοράς, ατομικής και ομαδικής στην ίδια την επιστήμη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η κατεύθυνση αυτή ανταποκρίνεται τόσο στη διεθνή πραγματικότητα και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του χώρου της Πληροφορικής, όσο και στη φυσιογνωμία του Ιονίου Πανεπιστημίου, τις ανάγκες του Ιονίου χώρου, αλλά και του Ελληνικού χώρου γενικότερα.

Η κατεύθυνση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες δε σημαίνει απλά έμφαση σε εφαρμογές της Πληροφορικής στους αντίστοιχους τομείς, αλλά κυρίως διεπιστημονικότητα στην μεθοδολογία και στους τρόπους ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στο σώμα των αντίστοιχων γνωστικών πεδίων. Οι τομείς ενδιαφέροντος της κατεύθυνσης είναι: α) Υπολογιστική Γλωσσολογία, β) Ιστορική και Πολιτισμική Πληροφορική, γ) Ψηφιακή Διαδρασιακή Τηλεόραση, δ) Βιντεοπαιχνίδια, και ε) Συστήμα Πολυμεσικής Επικοινωνίας και Διάδρασης από Απόσταση.

Γνωστικά πεδία που εντάσσονται στα ενδιαφέροντα αυτής της κατεύθυνσης είναι:

 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Γραφικά Υπολογιστή και Επεξεργασία και Εικόνας
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολυμέσων
 • Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα

Β. Πληροφοριακά Συστήματα:

Τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) έχουν καταστεί σήμερα, ένας κρίσιμος παράγοντας της παραγωγής, των υπηρεσιών και της διοίκησης των οργανισμών. Η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για εμπορικές επιχειρήσεις και ποιοτικών υπηρεσιών για κυβερνητικούς και μη οργανισμούς. Κατά συνέπεια, οι ΤΠΕ/ΠΣ είναι σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής κάθε οργανισμού, μικρού ή μεγάλου, δημόσιου ή ιδιωτικού.

Τα  Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), ως πεδίο Πανεπιστημιακής έρευνας και εκπαίδευσης, ξεκίνησε από την δεκαετία του 1960, όταν οι οργανισμοί επέκτειναν τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας για την υποστήριξη λειτουργικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων καθώς και στρατηγικής του ανταγωνισμού και παράλληλα, έτσι, προς πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σχετικά με την διαχείριση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τη διαχείριση των τεχνολογιών της πληροφορίας.

Τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να κατέχουν οι επιστήμονες Πληροφοριακών Συστημάτων προσδιορίζονται στο ACM Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems (ACM IS 2002) και είναι :

 • Βασικές αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Στρατηγική, Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων
 • Θεωρία και Πρακτική Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Λογισμικό και Υλικό για Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Προγραμματισμός
 • Δομές Δεδομένων, Αντικειμένων και Αρχείων
 • Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
 • Ανάλυση και Λογικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων
 • Διαχείριση έργων Πληροφορικής

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα συγκροτήθηκε ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών για την κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα, του τμήματος Πληροφορικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων Πληροφορικής  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανώτερα Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα, Ηλεκτρονική Φυσική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Aσύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Πιθανότητες & Στατιστική, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού, Λογικός – Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Λειτουργικά Συστήματα, Θεωρία Πληροφορίας – Κωδικοποίηση, Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτική Μεταγωγή, Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου, Διδακτική της Πληροφορικής, κ.α.  Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  του τμήματος  Πληροφορικής σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν  γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη  συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Επίσης, οι  πτυχιούχοι  του τμήματος  Πληροφορικής  σύμφωνα με το άρθρο 3  του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 •  την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως:

 • Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
 • Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται Π.Δ. 44 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009).  Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Π.Δ. 347 (ΦΕΚ 315 τ.Α΄/31.12.2003),
 • καθώς και στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Δ. 268  (Φ.Ε.Κ. 268 τ.Α΄/28.12.2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. web site: http://www.epe.org.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site:http://www.olme.gr