Ψηφιακών Συστημάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/10/2018

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα  Ψηφιακών Συστημάτων

 Έδρα :

Διεύθυνση:  Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 4142373, 210 4142076  E-mail:  gramds@unipi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το  τμήμα   Ψηφιακών Συστημάτων  έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης, πραγμάτωσης και διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Τμήμα καλύπτει, μέσω των προγραμμάτων σπουδών και της διεξαγόμενης έρευνας, σημαντικούς τομείς του ευρέως και ραγδαία αναπτυσσόμενου πεδίου της Ψηφιακής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι τομείς των ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, των ευρυζωνικών (ασύρματων και οπτικών) δικτύων, καθώς και η τεχνοοικονομική διοίκηση και η ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει την δυνατότητα ειδίκευσης μεταξύ δύο κατευθύνσεων σπουδών: α) Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων με έμφαση στις σύγχρονες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και β) Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικότητα (e-business) και η-Διακυβέρνηση (e-goverment).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Στατιστική, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Τεχνολογική Εκπαίδευση, Αρχές και Γλώσσες Προγραμματισμού, Συστήματα Τεχνολογίας, Διδακτική και Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων, Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Παραγωγής,  Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων, Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Παραγωγής, Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, Επικοινωνίες Δεδομένων, Συστήματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου & Μηχανής, Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα Κατασκευών, Εξελικτική Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Έρευνα, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων Ανάλυση και Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού, Τεχνολογία Πολυμέσων, Ευφυή Συστήματα, Ανάλυση Ψηφιακών Σημάτων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Ασύρματες Επικοινωνίες, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα, Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων – Ευφυή Δίκτυα, Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση ή Διδακτική και Παιδαγωγική, Εκπαίδευση από Aπόσταση, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Τεχνολογίες WWW και Ανάκτηση Πληροφοριών, Συστήματα Κινητών Υπολογιστικών Συστημάτων και Επικοινωνιών, Κατανεμημένα Συστήματα, Εφοδιαστική (Logistics), Πληροφοριακά Συστήματα, Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας, Τεχνολογία, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ψηφιακή Οικονομία, Διοίκηση Έργων, Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.  44  (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν  γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη  συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Επίσης, οι  πτυχιούχοι  του τμήματος  Ψηφιακών Συστημάτων  σύμφωνα με το άρθρο 3  του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 •  την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Επίσης σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού:

 • για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής φορέων του Δημοσίου  (ΦΕΚ 315 τ.Α΄/31.12.2003), και
 • για τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 268 τ.Α’/28.12 2004).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται Π.Δ. 44 που δημοσιεύτηκε στο   (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009).  Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου (Π.Δ. 347/2003,  (ΦΕΚ 315 τ.Α΄/31.12.2003),
 • καθώς και στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Δ. 268  (Φ.Ε.Κ. 268 τ.Α΄/28.12.2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. web site: http://www.epe.org.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr