Ναυτιλιακών Σπουδών

 το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/10/2018

Πανεπιστήμιο  Πειραιώς

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση: Μ. Καραολή  και Α. Δημητρίου 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο: 210 4142000 Fax: 210 4142328 E-mail: publ@unipi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός ίδρυσης του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών είναι να παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα σε έναν κορυφαίο τομέα της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας, αυτόν της βιομηχανίας της ναυτιλίας. Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου διεπιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη στον πολύ δυναμικό και ισχυρό χώρο της ναυτιλίας.

Πιο αναλυτικά, σκοπός του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών είναι:

 • να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
 • να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα,  πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
 • να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας) εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα καταρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, γραμματείας, δημοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων), τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων Τραπεζών, την διοίκηση ναυπηγείων/επισκευαστηρίων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες, τους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία), τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς (Νηογνώμονες, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ρ&Ι Clubs, κ.ο.κ.), τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ. Σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων στις 4000, τουλάχιστον, ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά ανέρχεται σε 40.000 περίπου άτομα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Μ’ αυτές εξασφαλίζονται οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή, αλλά και η έγκαιρη παρουσία των τελικών προϊόντων στις αγορές. Οι μεταφορές αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για τη λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. Η ναυτιλία αποτελεί διεκπεραιωτή σημαντικού όγκου του διεθνούς εμπορίου και σχεδόν μοναδικό μεταφορέα του εμπορίου μεγάλου αριθμού προϊόντων και πρώτων υλών. 

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Γενική λογιστική, Οικονομική ανάλυση, Ναυτιλιακή τεχνολογία, Εισαγωγή στις ναυτιλιακές σπουδές, Ναυτιλιακή Λογιστική, Μικροοικονομική Στατιστική, Οικονομική γεωγραφία, Εμπορικό & οικονομικό δίκαιο, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική των μεταφορών, Ανάλυση μεταφορικών & συγκοινωνιακών συστημάτων, Διαχείριση & προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, Ποσοτικές μέθοδοι για μεταφορές – εμπόριο, Μάρκετινγκ, Κοινωνιολογία, Ναυτιλιακή οικονομική, Ναυτικό δίκαιο & Δίκαιο της θάλασσας, Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση – Οργάνωση παραγωγής, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Ειδικά θέματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Γεωπολιτική και θαλάσσιες μεταφορές, Διοίκηση Έργων, Διοίκηση πλοίου – διαχείριση φορτίου, Διεθνής χρηματοοικονομική, Οργάνωση διακίνησης/διανομής (Logistics), Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Ανάλυση ζήτησης, Ναυλώσεις, Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, Οικονομική διοίκηση λιμένων, Διοίκηση ακτοπλοΐας, Ναυτασφαλίσεις, Επιχειρησιακή στρατηγική & πολιτική, Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για το εισαγωγή στο  τμήμα αυτό απαιτείται  επιπλέον εξέταση στο   ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν :

 • σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
 • ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών
 • καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών.

Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα κατηρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για :

 • τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, γραμματείας, δημοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων),
 • τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων Τραπεζών,
 • την διοίκηση ναυπηγείων / επισκευαστηρίων,
 • τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες,
 • τους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία),
 • τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς (Νηογνώμονες, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ρ&Ι Clubs, κ.ο.κ.),
 • τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων,
 • επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ.

Σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων στις 4000, τουλάχιστον, ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά ανέρχεται σε 40.000 περίπου άτομα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Ναυτιλιακών Σπουδών   του Πανεπιστημίου Πειραιά, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/