Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 20/09/2018

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση:  Κεντρικό κτίριο : Καραολή &  Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς & Κτίριο Ανδρούτσου : Ανδρούτσου 150, 18534, Πειραιάς

Τηλέφωνο: Γραμματεία Φοιτητών :  Ζέας 80-82, 1ος Όροφος, Τηλ.: 210 414 2394, 210 414 2435

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα επιδιώκει να μεταδώσει στους φοιτητές του, τις απαραίτητες γνώσεις για την μελέτη και έρευνα θεμάτων που αφορούν στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στη συγκρότηση και λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, στους θεσμούς και λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, στην Εξωτερική Πολιτική και τις Διακρατικές Σχέσεις.

Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του:

 • στις διεθνείς σχέσεις – διεθνή πολιτική,
 • στη διεθνή οικονομική,
 • στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες. Το ακαδημαϊκό προφίλ του τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: α). στις διεθνείς σχέσεις – διεθνή πολιτική, β) στη διεθνή οικονομική και γ) στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέρα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα των μαθημάτων προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων παρεμφερών ακαδημαϊκών Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα στη διάρκεια των σπουδών του να διδαχθεί μαθήματα από όλες αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις και να αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του είναι χρήσιμο και αναγκαίο να διαγωνισθεί στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διεθνές – Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες, Γεωοικονομία και Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνής Μεταφορά Τεχνολογίας, Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής, Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε. στο Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον, Η Κοινωνία και η Εξωτερική Πολιτική της Κίνας, Εξωτερική Πολιτική της Ρωσίας, Πολιτική Κοινωνιολογία, Δίκαιο της Θάλασσας, Η Κοινωνία και η Εξωτερική Πολιτική της Ινδίας, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ολοκλήρωση, Σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, Κυπριακό και Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διεύρυνση, Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ε.Ε., Θέματα Εφαρμογής των Πολιτικών της Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Πολιτική των Κρατικών Ενισχύσεων, Αξιολόγηση Διεθνών Επενδύσεων, Δίκαιο και Πολιτική του Ανταγωνισμού, Χρημ/κή Λογιστική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αρχές Μάνατζμεντ,  Θεωρία Διεθνούς Λογιστικής, Διεθνές Μάρκετινγκ,  Η Αγγλική Γλώσσα στα Μ.Μ.Ε., Θέματα Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Δεξιότητας και Επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα, Θέματα Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Δεξιότητας και Επικοινωνίας στην Γαλλική Γλώσσα, Τέταρτη ξένη Γλώσσα (Κινεζική, Αραβική, Ρωσική, Ισπανική) κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, για τους αποφοίτους του Τμήματος  ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
 • Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του τμήματος πεδία απασχόλησης συνιστούν μεταξύ άλλων:

 • Τα Όργανα Διεθνών Οργανισμών Τα Όργανα Διεθνών Οργανισμών
 • Τα Όργανα Διεθνών Οργανισμών
 • Τα Όργανα της ΕΕ
 • Η Δημόσια Διοίκηση και οι Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο
 • Τα ΜΜΕ
 • Τα Όργανα άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (του τομέα: Διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού πυλώνα) του   Πανεπιστημίου Πειραιά, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο,  που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης web site: http://hpsa.gr