Οικονομικών Επιστημών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/10/2018

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Οικονομικών και  Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου  74 100  ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλέφωνο: 28310 77405, 77406, 77430 Fax : 28310 77404 E-mail: info@econ.soc.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών ικανών να μελετούν, να εφαρμόζουν Οικονομικές Θεωρίες, να ερευνούν και να προβλέπουν οικονομικά φαινόμενα και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών  από το έτος ίδρυσης του το 1987 μέχρι σήμερα το τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει στο προπτυχιακό του πρόγραμμα υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σχετική με τις Οικονομικές Επιστήμες. Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας.

Η διάρθρωση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων σε σχετικά με τις Oικονομικές Eπιστήμες επαγγέλματα. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματος, έχοντας κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της οικονομίας, είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οικονομικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εξειδικευμένους οργανισμούς ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, ως στελέχη και σύμβουλοι τουριστικών μονάδων, βιομηχανικών επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, η δομή του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος εφοδιάζει τον φοιτητή με γενικής φύσεως δεξιότητες όπως:

  • Ικανότητα χρήσης εργαλείων οικονομικής ανάλυσης
  • Ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν την λειτουργία της οικονομίας
  • Εμπειρία στη χρήση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας
  • Εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνών αγοράς

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει υποχρεωτικά μαθήματα που αποτελούν τον «κορμό» του προγράμματος καθώς και μαθήματα επιλογής από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: α). Οικονομική Θεωρία και Πολιτική β). Επιχειρηματική Οικονομική και Πολιτική Οικονομική γ). Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Στατιστική, Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια οικονομική, Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ , Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Μικροοικονομική, Δημόσια οικονομική, Διεθνής οικονομική, Διαφήμιση, Κοστολόγηση, Οικονομική της εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής, Κοστολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Μάρκετινγκ εξαγωγών, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, κ.α. Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
  • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/