Οικονομικών Επιστημών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/07/2018

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έδρα :

Διεύθυνση:  Κοραή 43, 38333 Βόλος
Τηλέφωνο : 24210 74771, 24210 74913 Fax :  24210 74772, E-mail : ndoulopoulou@econ.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Όραμα – αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σκοποί του Tμήματος Oικονομικών Eπιστημών είναι:

 • η προαγωγή της γνώσης σε όλα τα πεδία των Οικονομικών Επιστημών,
 • η εκπαίδευση οικονομολόγων όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου, και
 • η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της περιφέρειας Θεσσαλίας

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει εξειδίκευση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της Οικονομικής Επιστήμης. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι προοπτικές άμεσης σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει εξειδίκευση, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της Οικονομικής Επιστήμης. Αυτό επιτυγχάνεται διά μέσου των τριών κατευθύνσεων, οι οποίες συγκροτούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία δύο εξάμηνα. Οι δέσμες αυτές αποτελούν εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα. Οι κατευθύνσεις είναι: α).  Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη β). Χρηματοοικονομική & Τραπεζική γ). Οικονομική των επιχειρήσεων. 

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Στατιστική, Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια οικονομική, Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ , Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Μικροοικονομική, Δημόσια οικονομική, Διεθνής οικονομική, Διαφήμιση, Κοστολόγηση, Οικονομική της εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής, Κοστολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Μάρκετινγκ εξαγωγών, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, κ.α. Περισσότερα στοιχεία  

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών του    Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη (Διατμηματικό). Περισσότερα στοιχεία 
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού (Διατμηματικό) . Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Λογιστική και Ελεγκτική (Διατμηματικό). Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην  Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις (Διατμηματικό). Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Αξίζει να σημειωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) αναφέρονται οι παρακάτω ειδικεύσεις στα οικονομικά επαγγέλματα :

 • Οικονομικός Αναλυτής
 • Οικονομολόγος Ερευνητής
 • Οικονομολόγος Εφαρμοσμένης Στατιστικής
 • Οικονομολόγος Εφοδιασμού και Διακίνησης Προϊόντων(LOGISTICS)
 • Οικονομολόγος  MARKETING
 • Οικονομολόγος MARKETING και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018) :