Οικονομικών Επιστημών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/07/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 8  105 59  Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3689446,  210 3689406, 210 3689403, 210 3689448, 210 3689476,  210 3689467, Fax: 210 3689471

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών ικανών να μελετούν, να εφαρμόζουν Οικονομικές Θεωρίες, να ερευνούν και να προβλέπουν οικονομικά φαινόμενα και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πιο αναλυτικά  να παρέχει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να μελετούν και να εφαρμόζουν οικονομικές θεωρίες και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά με την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και την παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και ερευνητικού έργου, το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, εφ’ όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιστημών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και θεματικών ενοτήτων: α). Οικονομικής θεωρίας και ιστορίας β). Ανάπτυξης και Οικονομικής πολιτικής γ). Οικονομικής των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής δ). Ποσοτικών Μεθόδων και Πληροφορικής ε). Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Επίσης δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από τα τμήματα: Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Στατιστική, Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια οικονομική, Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ , Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Μικροοικονομική, Δημόσια οικονομική, Διεθνής οικονομική, Διαφήμιση, Κοστολόγηση, Οικονομική της εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής, Κοστολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Μάρκετινγκ εξαγωγών, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων στα τμήματα:  Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών του  Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με (5) κατευθύνσεις:  α). Χρηματοοικονομική και Τραπεζική β). Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη γ). Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων δ). Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και ε). Δημόσια Ελεγκτική. Περισσότερα στοιχεία 
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην  Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  Μαθηματικών της Αγοράς και της Παραγωγής (Διατμηματικό). Περισσότερα στοιχεία 
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διοίκησης Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Διατμηματικό). Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διοίκησης Υγείας (Διατμηματικό). Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Αξίζει να σημειωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) αναφέρονται οι παρακάτω ειδικεύσεις στα οικονομικά επαγγέλματα :

 • Οικονομικός Αναλυτής
 • Οικονομολόγος Ερευνητής
 • Οικονομολόγος Εφαρμοσμένης Στατιστικής
 • Οικονομολόγος Εφοδιασμού και Διακίνησης Προϊόντων(LOGISTICS)
 • Οικονομολόγος  MARKETING
 • Οικονομολόγος MARKETING και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

.Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018) :