Οικονομικών Επιστημών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/07/2018

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

Τμήμα   Οικονομικών Επιστημών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή Τ.Κ.69100

Τηλέφωνο:  25310 39826, 25310 39824 Fax. 25310 39830 E-mail: secr@econ.duth.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών ικανών να μελετούν, να εφαρμόζουν Οικονομικές Θεωρίες, να ερευνούν και να προβλέπουν οικονομικά φαινόμενα και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, σήμερα οι μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία, στην επιστήμη και στην οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων οδηγούν σε ένα πολύπλοκο οικονομικό σύστημα. Στην οικονομία της πρόσβασης τα δίκτυα αποτελούν το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανταλλαγής και της οικονομίας της αγοράς και στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον ο ρόλος του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι ιδιαίτερα βαρύνων.

Τα παραπάνω δεδομένα διαμορφώνουν νέες ευθύνες στην οικονομική επιστήμη και στις πανεπιστημιακές σχολές καθώς μέχρι σήμερα γνωστικά επίπεδα εμφανίζονται ορισμένες φορές ανεπαρκή για την κατανόηση και ερμηνεία του οικονομικού περιβάλλοντος. Σε μια εποχή λοιπόν που η οικονομική επιστήμη φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε μεγάλα και κρίσιμα ερωτήματα το τμήμα Οικονομικών Επιστημών με την διδασκαλία των οικονομικών, την επιστημονική παρουσία και την ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού συμβάλλει στην αρμονική σύζευξη μεταξύ επιστημονικής θεωρίας και πράξης.

Τα Τμήμα εξοπλίζει τους αυριανούς οικονομολόγους με όλα εκείνα τα θεωρητικά και ποσοτικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν κατ αρχήν να κατανοήσουν το οικονομικό περιβάλλον και στην συνέχεια να εργασθούν. Στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών προετοιμάζουμε τους φοιτητές χρησιμοποιώντας σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας βασισμένες σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την εμβάθυνση της γνώσης για το πώς λειτουργεί το οικονομικό σύστημα και επομένως παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών και των υποδειγμάτων. Ο δεύτερος αφορά την διατύπωση ορθών θέσεων και προτάσεων για την επίτευξη κάποιων στόχων ως προς την δικαιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του οικονομικού συστήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στα δύο πρώτα έτη περιέχει υποχρεωτικά μαθήματα που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος. Ενώ στο Γ΄ και Δ΄ έτος παρέχεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης: α). Οικονομικής Ανάλυσης ή β). Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Πληροφορική, Στατιστική, Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία,  Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Στατιστική, Ξένη Γλώσσα,Δίκαιο των Επιχειρήσεων,  Οικονομική, Μακροοικονομία, Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνές Δίκαιο,  Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημόσια Οικονομική, Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Μικροοικονομική Ανάλυση, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις,  Μάρκετινγκ, Οικονομετρία, Διεθνές ΜΑNAGEMENT, Επιχειρησιακή έρευνα, Θεωρία Αποφάσεων καθώς και μαθήματα διοικητικής και νομικής επιστήμης, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών του Δημοκρίτειου   Πανεπιστημίου Θράκης, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
  • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/