Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Ηράκλειο)

Σχολή  Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σητεία)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηράκλειο)

Σχολή  Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Ηράκλειο)

Σχολή  Εφαρμοσμένων Επιστημών (Χανιά)

.

.