Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας και Πληροφορίας