Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή  (Ρέθυμνο)

Σχολή Επιστημών Αγωγής (Ρέθυμνο)

Σχολή Θετικών Επιστημών (Ηράκλειο)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Κοινωνικών Οικονομικών και  Πολιτικών Επιστημών(Ρέθυμνο)

.

.

.