Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Μυτιλήνη)

Σχολή Θετικών Επιστημών (Σάμος)

Σχολή Επιστημών Διοίκησης (Χίος)

Σχολή  Ανθρωπιστικών  Επιστημών (Ρόδος)

Πολυτεχνική Σχολή

..


.


.