Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πολυτεχνική Σχολή

Σχολή  Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

.