Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος)

Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)

Σχολή Θετικών Επιστημών (Λαμία)

.


.