Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών