Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

.