Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεολογική Σχολή    

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Φιλοσοφική Σχολή  

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

.