Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Σχολή Διοίκησης Οικονομίας :

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας:

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και  Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών :

.