Πολιτικός Μηχανικός

Ορισμός: Ο Πολιτικός Μηχανικός σχεδιάζει, μελετά και επιβλέπει την κατασκευή των τεχνικών έργων, δηλαδή των κτιρίων, των δρόμων, γεφυρών, λιμανιών, αεροδρομίων.

Περιγραφή: Ειδικότερα, ο Πολιτικός-Μηχανικός ασχολείται με την έρευνα του εδάφους όπου πρόκειται να θεμελιωθεί το τεχνικό έργο. Σχεδιάζει και υπολογίζει το μέγεθος και τον τρόπο κατασκευής του έργου, επιλέγει τα υλικά κατασκευής του έργου και υπολογίζει τις ποσότητές τους, παρουσιάζει τη μελέτη του με σχέδια και τεύχη υπολογισμών στους πελάτες και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να πάρει την άδεια κατασκευής και τέλος, επιβλέπει την κατασκευή του έργου μέχρι την παράδοση του.

Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως Πολιτικός Μηχανικός, πρέπει να έχει αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ μετά από ανάλογες εξετάσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αντίληψη και η λειτουργικότητα του χώρου, η σχεδιαστική ικανότητα, η πλήρης επιστημονική κατάρτιση αλλά και η καλή γνώση όλων των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει είναι απαραίτητα προσόντα για τον πολιτικό μηχανικό.

Πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός και κυρίως συνεπής και υπεύθυνος. Η συνεχής επιμόρφωσή του πάνω σε νέα υλικά και τεχνικές θεωρείται απαραίτητη.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Ο Πολιτικός Μηχανικός χαρακτηρίζεται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών.

Χρειάζονται επίσης ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες των επιβλέψεων των έργων. Ο Εργολάβος Πολιτικός Μηχανικός πρέπει να διαθέτει επιπλέον και επιχειρηματική ικανότητα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο, στις τεχνικές υπηρεσίες Νομαρχιών και Δήμων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να ανοίξει δικό του γραφείο. Ως ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων ή άλλων μεγάλων τεχνικών έργων. Μπορεί να διδάξει ως καθηγητής σε  ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο Πολιτικός Μηχανικός εργάζεται συνήθως σε ιδιωτικό γραφείο, στην τεχνική εταιρία του ιδιωτικού τομέα ή στην τεχνική υπηρεσία του δημοσίου, όπου υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας. Αναλώνει πολλές ώρες εργασίας μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και αρκετές ώρες επίβλεψης στο ύπαιθρο, που είναι συνήθως κουραστικές και απαιτούν επικοινωνία και συνδιαλλαγή με άτομα πολλών άλλων ειδικοτήτων.

Αν είναι και εργολάβος, χρειάζεται να έρχεται σε επαφή με πελάτες και να «κλείνει δουλειές». Οι επαφές αυτές καθώς και οι επιβλέψεις μπορεί να μην έχουν συγκεκριμένο ωράριο.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο πολιτικός μηχανικός γράφεται στο ΤΕΕ.  Ο Πολιτικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (απόφοιτος Τ.Ε.Ι.)  γράφεται στην  Ε.Ε.ΤΕ.Μ.

Γενικά σχόλια: Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ευθύνης και αποτελεί τη βάση για να γίνει σωστά και με επιτυχία μια κατασκευή, ένα έργο, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο.

Σήμερα, η χρήση ειδικών δομικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας, έχει διευκολύνει πολύ το έργο του Πολιτικού Μηχανικού ως προς την ταχύτητα και την ακρίβεια των μετρήσεων και υπολογισμών.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)