Αεροναυπηγός Μηχανικός

Ορισμός: Ο αεροναυπηγός ασχολείται με την έρευνα και τον σχεδιασμό αεροσκαφών ή άλλων ιπτάμενων οχημάτων. Επιβλέπει τόσο την πορεία κατασκευής τους όσο και τη διαδικασία επισκευής ή συντήρησής τους.

Περιγραφή: Ο αεροναυπηγός είναι υπεύθυνος για τη γενική σχεδίαση του αεροσκάφους, και συγκεκριμένα για τη μορφή και τον τύπο που θα έχει, για τον εξοπλισμό που θα το συνοδεύει, καθώς και για την εσωτερική διαρρύθμισή του.

Αρχικά μελετά την αεροδυναμική, την ταχύτητα, τη σταθερότητα, την ακτίνα δράσης και τα άλλα χαρακτηριστικά που θα έχει το σκάφος, ενώ στη συνέχεια κάνει τα προκαταρτικά σχέδια για το μέγεθος και το σχήμα της ατράκτου, το σύστημα προσγείωσης και απογείωσης καθώς και για άλλα συστήματα ή εξαρτήματα. Πολλές φορές διορθώνει ή/ και τροποποιεί τα πρωτότυπα σχέδια, αφού πρώτα δοκιμάζονται κάτω από εργαστηριακές συνθήκες ανάλογες με αυτές που επικρατούν στην πραγματικότητα. Ακόμη, επιβλέπει τη διαδικασία κατασκευής των τμημάτων του αεροσκάφους και τη συναρμολόγησή τους και φροντίζει να πραγματοποιούνται σωστά τα βήματα που περιγράφονται στη μελέτη και στα σχέδια που έχει δημιουργήσει. Τέλος, εποπτεύει την τοποθέτηση των μηχανών και των υπόλοιπων συστημάτων – εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση επισκευής του αεροσκάφους, εκπονεί πάλι μελέτη και δημιουργεί νέα σχέδια για το τμήμα που πρόκειται να επισκευαστεί, ελέγχοντας και συντονίζοντας την πορεία των εργασιών. Επίσης, επιβλέπει τη διαδικασία συντήρησης του αεροσκάφους, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ειδικούς για τους κινητήρες, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο αεροναυπηγός στην εργασία του χρησιμοποιεί κυρίως ηλεκτρονικό υπολογιστή με εξειδικευμένα προγράμματα και όργανα σχεδίασης, ώστε να αποτυπώσει με ακρίβεια τις ιδέες του για τη σχεδίαση του αεροσκάφους, καθώς και ειδικά όργανα μεγάλης ακρίβειας στη φάση της δοκιμής των σχεδίων σε φυσικές συνθήκες.

 Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι πολύ καλές γνώσεις στα μαθηματικά, στη φυσική, στο σχέδιο και η αντίληψη του χώρου, των όγκων και σχημάτων, όπως και η φαντασία, αποτελούν τα βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά του μηχανολόγου αεροναυπηγού μηχανικού. Πρέπει, επίσης, να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός, γιατί υπογράφει για την ολοκλήρωση και την ασφάλεια έργων μεγάλου κόστους και σημασίας, καθώς επίσης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργοδοτών του και να τις προσαρμόζει σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες ασφαλείας.

 
Σπουδές: Ο αεροναυπηγός είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πολυτεχνείου, με ειδικότητα στην Αεροναυπηγική, καθώς επίσης και αντίστοιχων Τμημάτων σχολών του εξωτερικού.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα απαιτεί ικανοποιητικές γνώσεις στη φυσική και στα μαθηματικά, καθώς και σχεδιαστική ικανότητα. Η υπευθυνότητα, η οργανωτικότητα, η μεθοδικότητα και η ακρίβεια στην εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων, είναι επίσης βασικά χαρακτηριστικά για την άσκηση του επαγγέλματος. Απαιτείται ακόμα ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων, δεξιοτεχνία και καλή όραση.

Επίσης, απαραίτητη είναι η συχνή ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες απαιτήσεις για νέα αεροσκάφη και ο συνδυασμός τους στην πράξη με την ασφάλεια, την άνεση, την ταχύτητα και την οικονομία. Προσόντα για το επάγγελμα θεωρούνται επίσης, η ικανότητα αντίληψης χώρου, η επινόηση νέων ιδεών και πρωτότυπων σχεδίων, οι διοικητικές ικανότητες, το ομαδικό πνεύμα, αλλά και οι ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με το προσωπικό που εργάζεται στην κατασκευή.

Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η γνώση και η ευχέρεια στη χρήση ειδικών προγραμμάτων σχεδίασης αεροσκαφών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του αεροναυπηγού, χρειάζεται να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) μετά από ειδικές εξετάσεις.

Ο αεροναυπηγός μπορεί να εργαστεί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο Κέντρο Ερευνών Τεχνολογίας και Αεροπορίας, στην Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, στο Αρχηγείο Αεροπορίας, καθώς επίσης και σε ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρίες.

 
Επαγγελματικές συνθήκες: Το επάγγελμα αυτό απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα, καθώς ο αεροναυπηγός έχει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια του αεροσκάφους, των πιλότων και των επιβατών. Η εργασία του προϋποθέτει συχνές μετακινήσεις, τόσο στο χώρο κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των αεροσκαφών, όσο και σε χώρες του εξωτερικού για την ενημέρωσή του σε σχέση με τις εξελίξεις στον τομέα της αεροναυπηγικής.

Ο αεροναυπηγός συνήθως εργάζεται σε καλά φωτισμένους και κλιματιζόμενους κλειστούς χώρους (γραφείο – σχεδιαστήριο), ενώ αρκετά συχνά βρίσκεται και στο χώρο κατασκευής ή επισκευής των αεροσκαφών, όπου συνεργάζεται με τους υπόλοιπους ειδικούς για την υλοποίηση των σχεδίων του. Σε αυτή την περίπτωση εκτίθεται στην υγρασία, στη σκόνη, στις αναθυμιάσεις και το θόρυβο από τις δοκιμές των μηχανών.

 
Γενικά σχόλια: Ο αεροναυπηγός, χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης, αφού από την ποιότητα της εργασίας του εξαρτάται η καλή λειτουργία και ασφαλής πτήση των αεροσκαφών.

Η συνεχής ενημέρωση στον τομέα και τις εξελίξεις της αεροναυπηγικής τεχνολογίας είναι απαραίτητη και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων του επαγγελματία, καθώς και στην πρακτική εφαρμογή τους.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις, η σχεδιαστική ικανότητα και η δεξιότητα στη χρήση εξοπλισμού, σε συνδυασμό με ακρίβεια μετρήσεων και υπολογισμών, είναι τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία αεροναυπηγού.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).