Ηλεκτρονικός

Ορισμός: Ο ηλεκτρονικός ασχολείται με την έρευνα των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τις τεχνικές μελέτες που αναφέρονται στις εφαρμογές της.

Περιγραφή: Στον τομέα της έρευνας και στις τεχνικές μελέτες ο ηλεκτρονικός κάνει τον υπολογισμό και τη σχεδίαση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, των συσκευών και γενικά όλων των ηλεκτρονικών διατάξεων και συστημάτων.

Στον τομέα των εφαρμογών ασχολείται με τη βιομηχανική παραγωγή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (πυκνωτές, πηνία, αντιστάσεις) και τη χρησιμοποίηση τους στα διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώματα (ενισχυτών, συντονισμού, ανόρθωσης).

Ασχολείται ακόμα με τη βιομηχανική παραγωγή των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών (πομποί, δέκτες, ενισχυτές), που είναι συνδυασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Καθορίζει τις διαδικασίες παραγωγής και οργανώνει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών διατάξεων, ώστε να εφαρμόζονται πιστά και με τη μέγιστη δυνατή απόδοση οι τεχνικές μελέτες. Κάνει ελέγχους και δοκιμές για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τέλος, σχεδιάζει την κατασκευή ή εγκατάσταση πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων (εγκαταστάσεις τηλεοράσεως, RADAR, Η/Υ, συστήματα αυτοματισμού) και αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας μεγάλων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί).

Προϋποθέσεις άσκησης: Απαραίτητη είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τ.Ε.Ε., μετά από εξετάσεις. Ο τεχνολόγος ηλεκτρονικός εγγράφεται στο Ε.Ε.ΤΕ.Μ.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να του αρέσει η ενασχόληση με ηλεκτρικές και ραδιοτηλεοπτικές συσκευές. Η δουλειά του χρειάζεται προσοχή, ακρίβεια στις κινήσεις και επιδεξιότητα στα χέρια και στα δάχτυλα.

Πρέπει να έχει καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας και ηλεκτροτεχνίας και να εξυπηρετεί με προθυμία τους πελάτες του.

Σπουδές:
Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Σπουδές σε ανώτερο επίπεδο στην ειδικότητα του ηλεκτρονικού παρέχεται στις Πολυτεχνικές Σχολές, στα αντίστοιχα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα απαιτεί υπευθυνότητα, ακρίβεια, προσοχή και μεθοδικότητα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών. Απαραίτητα προσόντα επίσης θεωρούνται, η σχεδιαστική και υπολογιστική ικανότητα, η παρατηρητικότητα και η δεξιότητα στη χρήση ειδικών εργαλείων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο επαγγελματίας χρειάζεται συχνά να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις νέες εφαρμογές της τεχνολογίας και να διαθέτει πρωτοτυπία και δημιουργικότητα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Η ευρεία διάδοση των προϊόντων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας επιτρέπει στον ηλεκτρονικό να εργαστεί σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε βιομηχανίες ηλεκτρικών ειδών, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών συσκευών, σε συνεργεία επισκευής και σε πολλούς άλλους χώρους.

Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη μέση εκπαίδευση, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, ανοίγοντας δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση διάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο ηλεκτρονικός εργάζεται σε εσωτερικούς χώρους σε συνθήκες γραφείου όταν συντάσσει τις τεχνικές μελέτες, ή σε εργαστήριο όταν σχεδιάζει. Συχνά, χρειάζεται να μετακινείται στους χώρους παραγωγής και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπου συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες και τεχνίτες.

Ο ηλεκτρονικός χειρίζεται ή επιβλέπει τη λειτουργία οργάνων που είναι ευαίσθητα στην υγρασία, στις μεταβολές της θερμοκρασίας και στη σκόνη, εργάζεται κάτω από ειδικές συνθήκες κλιματισμού, καθαριότητας και φωτισμού. Κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος δέχεται ακτινοβολία από τις ηλεκτρονικές συσκευές με τις οποίες ασχολείται.

Το ωράριο απασχόλησής του εξαρτάται από τη λειτουργία του χώρου όπου απασχολείται και τις εκάστοτε ανάγκες της εργασίας που αναλαμβάνει.

Γενικά σχόλια: Ο ηλεκτρονικός εργάζεται με μεθοδικότητα, προσοχή, ακρίβεια και μεγάλη επιδεξιότητα κατά τον σχεδιασμό ή παραγωγή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διατάξεων ή εξοπλισμού.

Ο επαγγελματίας χρειάζεται να ενημερώνεται συχνά για τις εξελίξεις στις εφαρμογές, τα προϊόντα ή τον εξοπλισμό που παράγεται στον τομέα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)