Διακοσμητής

Ορισμός: Ο διακοσμητής ασχολείται με τη λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση δημόσιων και ιδιωτικών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες και την αισθητική του σύγχρονου ανθρώπου.

Περιγραφή: Το αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την επίβλεψη της διαμόρφωσης και διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ιδιωτικών κατοικιών, γραφείων, επιχειρήσεων, χώρων έκθεσης εμπορευμάτων, κέντρων ψυχαγωγίας κ.ά. Ο διακοσμητής μπορεί να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που του προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη δουλειά του.

Ο διακοσμητής επισκέπτεται το χώρο που έχει αναλάβει να διαμορφώσει και παράλληλα συζητά με τον πελάτη του για τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του, καθώς επίσης και για τις ιδιαιτερότητες του χώρου και για τα οικονομικά πλαίσια μέσα στα οποία θέλει να κινηθεί.

Κατόπιν, μελετά το σχέδιο της διαρρύθμισης του χώρου και υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό του κόστους των εργασιών. Στη συνέχεια, εφόσον συμφωνήσουν με τον πελάτη, ασχολείται με την επιλογή των υλικών και προχωρά στην εφαρμογή της πρότασης.

Συγκεκριμένα, παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των σχεδίων του και ελέγχει τα συνεργεία ως προς το χρονικό προγραμματισμό, την πιστότητα και την ποιότητα των εργασιών. Αν του ζητηθεί, προβαίνει σε τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου. Επίσης, δίνει οδηγίες για τη συντήρηση και προστασία της κατασκευής.

Ο διακοσμητής χρησιμοποιεί σχεδιαστικά όργανα και Η/Υ, ενώ φροντίζει πάντα για τον κατάλληλο φωτισμό του χώρου όπου εργάζεται.

Προϋποθέσεις άσκησης: Ο διακοσμητής, για να εργαστεί, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών. Όμως, δεν απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται φαντασία, δημιουργικότητα, καλλιτεχνική ευαισθησία, ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και σχημάτων και ικανότητα αντίληψης του χώρου.

Επίσης, η επιδεξιότητα στη χρήση ειδικού λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο συνδυασμό των διαφόρων υλικών, αλλά και η ενημέρωση για τις καλλιτεχνικές τάσεις που επικρατούν σε άλλες χώρες θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Εκπαίδευση: Ο διακοσμητής μπορεί να σπουδάσει στα Τμήματα Διακοσμητικής των Α.Ε.Ι., σε αντίστοιχα τμήματα δημόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Επαγγελματικών Λυκείων ή να παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από διάφορους ιδιωτικούς φορείς.

Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου μπορούν να εξειδικευτούν και να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Σπουδαιότητα: Ο διακοσμητής χρειάζεται να διαθέτει παρατηρητικότητα, δημιουργικότητα, φαντασία, υψηλό αισθητικό κριτήριο και γενικότερα αγάπη για τις καλές τέχνες. Πολύ σημαντικό, εξάλλου, είναι να διαθέτει ψυχική και σωματική αντοχή και ευελιξία προσαρμογής σε διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Πρέπει επίσης, να διαθέτει ικανότητα αντίληψης του χώρου και των μορφών, ικανότητα σχεδιαστικής έκφρασης, καθώς και ικανότητα επικοινωνίας και καλής συνεργασίας με τους πελάτες, τα συνεργεία και τους προμηθευτές, αλλά και οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διακοσμητής μπορεί να εργαστεί ως μισθωτός με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων (ΕΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ), σε εκδοτικούς οίκους, σε διαφημιστικές εταιρίες, τεχνικά γραφεία, καταστήματα και βιομηχανίες. Επίσης, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο διακοσμητής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης για κάποιο χώρο εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Βέβαια, για την επίβλεψη της εφαρμογής των σχεδίων του χρειάζεται να μετακινείται και να περνά αρκετές ώρες στους χώρους που έχει αναλάβει να διακοσμήσει.

Συχνά εργάζεται κάτω από πίεση, ένταση και άγχος, προκειμένου να καταφέρει να προμηθευτεί έγκαιρα τα υλικά για κάθε εργασία, να οργανώσει τις εργασίες και να συντονίσει τα συνεργεία. Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάζεται κυρίως με τους τεχνίτες διαφόρων κατασκευών και, αν χρειαστεί, με τον αρχιτέκτονα ή τον πολιτικό μηχανικό.

Γενικά σχόλια: Ο διακοσμητής χρειάζεται να έχει πολύ καλή γνώση της αγοράς των υλικών κατασκευής και διακόσμησης και να ενημερώνεται συνεχώς (εκθέσεις, περιοδικά κ.λπ.) για τις τάσεις και τις εξελίξεις στο χώρο.

Ο διακοσμητής είναι απαραίτητο να διαθέτει υψηλό αισθητικό κριτήριο, δημιουργικότητα, φαντασία, ικανότητα αντίληψης του χώρου, να είναι συνεπής και υπεύθυνος.

   (πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).