Φαρμακοποιός

Ορισμός: Ο φαρμακοποιός είναι ο επιστήμονας που γνωρίζει τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις & τη χρήση των φαρμάκων & τα διαθέτει στην αγορά σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές. Μπορεί επίσης να ασχολείται με την έρευνα στον τομέα παρασκευής φαρμάκων.

Περιγραφή: Ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για την πώληση των φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις συνταγές του γιατρού. Παρέχει ταυτόχρονα συμβουλές για τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης των φαρμάκων. Μπορεί να παρασκευάζει και ο ίδιος ορισμένα φάρμακα ύστερα από ιατρική συνταγή ή να διαθέτει στους πελάτες του φάρμακα χωρίς συνταγή.

Ακόμη, στο φαρμακείο του διαθέτει καλλυντικά ή άλλα είδη υγιεινής, ιατρικό και ορθοπεδικό υλικό. Πολλές φορές στο πλαίσιο του επαγγέλματός του προσφέρει απλές ιατρικές υπηρεσίες, όπως μετράει την πίεση των πελατών, κάνει εμβόλια, ή ακόμα φροντίζει απλά τραύματα.

Κατά την εργασία του ο φαρμακοποιός χρησιμοποιεί διάφορα όργανα, όπως ζυγαριά, αναμίκτη, δυναμοποιητές για ομοιοπαθητικά φάρμακα, δοσομετρητές, κλπ.

Οι δραστηριότητες του φαρμακοποιού μπορεί να ποικίλουν και να εξειδικεύονται ανάλογα με το χώρο απασχόλησής του:

Στο φαρμακείο του ο φαρμακοποιός φροντίζει την τοποθέτηση και ταξινόμηση φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και τη συντήρησή τους, ώστε να μην υποστούν αλλοιώσεις. Ένα μέρος του χρόνου του το αφιερώνει σε κάποιες γραφειοκρατικές εργασίες. Υποβάλλει καταστάσεις στα ταμεία, τηρεί καταστάσεις συνταγών, τοξικών παρασκευασμάτων, ναρκωτικών κλπ.

Ως ερευνητής ασχολείται κυρίως με την παρασκευή νέων φαρμάκων ή τη βελτίωση της σύστασης των υπαρχόντων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνεργάζεται με το γιατρό και το χημικό με στόχο τον εντοπισμό των αιτίων που δημιουργούν τις διάφορες παθήσεις και την ανακάλυψη δραστικών ουσιών που καταπολεμούν τα αίτια αυτά.

Σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα ο φαρμακοποιός διαχειρίζεται τα αποθέματα φαρμάκων και φροντίζει για την ανανέωσή τους.

Στις φαρμακευτικές εταιρείες καθοδηγεί τους εμπορικούς αντιπροσώπους και τους ιατρικούς επισκέπτες, πραγματοποιεί απλές αναλύσεις και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των παρασκευασμάτων.

Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού είναι απαραίτητη η άδεια μετά από ετήσια πρακτική άσκηση και τρίμηνη μεταπτυχιακή εξάσκηση σε φαρμακείο. Την άδεια χορηγεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι υπεύθυνος, σχολαστικός και προσεκτικός στην ακριβή εκτέλεση των ιατρικών συνταγών. Επίσης, η επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και Βιολογίας και η συνεχής ενημέρωση για νέα φάρμακα και παρασκευάσματα είναι προσόντα και απαραίτητες προϋποθέσεις για το φαρμακοποιό.

Σπουδές: Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν να γίνουν στα τμήματα Φαρμακευτική  των Πανεπιστημίων.   Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν επίσης να γίνουν και στη Στρατιωτική Σχολή Σ.Σ.Α.Σ., Φαρμακευτικό Τμήμα (Θεσσαλονίκη).

Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού απαιτούνται σπουδές στο τμήμα Φαρμακευτικής των Πανεπιστημίων. Επίσης, σπουδές και κατάρτιση στην ειδικότητα του βοηθού φαρμακείου και του τεχνικού φαρμάκων-καλλυντικών-αρωματοποιίας, παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ.  και Σ.Ε.Κ. αντίστοιχα.

Σπουδαιότητα: Ο φαρμακοποιός χρειάζεται να διαθέτει καλές γνώσεις βιοχημείας, χημείας και βιολογίας, καθώς κατά την άσκηση του επαγγέλματός του είναι πιθανόν να ασχολείται και με την παρασκευή φαρμάκων. Είναι απαραίτητο να έχει δυνατή μνήμη, ευσυνειδησία, οξυδέρκεια, ακρίβεια και υπευθυνότητα επειδή διαχειρίζεται φαρμακευτικά προϊόντα και ειδικά παρασκευάσματα, που έχουν άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία.

Στην περίπτωση που o φαρμακοποιός διατηρεί δικό του φαρμακείο εκτός από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, χρειάζεται ορισμένα επιπρόσθετα προσόντα, όπως το να διαθέτει υπομονή, να είναι εξυπηρετικός, πρόθυμος, ευγενικός και κοινωνικός με τους πελάτες του. Η μεγάλη προσοχή, η υπευθυνότητα και η φροντίδα για την πιστή εκτέλεση των ιατρικών συνταγών περιλαμβάνονται στα καθήκοντα του επαγγέλματος και θεωρούνται προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά για τον επαγγελματία φαρμακοποιό. Στα προσόντα του επίσης περιλαμβάνονται, η ικανότητα στις πωλήσεις και στην επιλογή των προϊόντων που μπορούν να διακινηθούν μέσω του καταστήματος του σε συνδυασμό με τη ζήτηση στην περιοχή, καθώς επίσης, οι δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας αποθήκης.

Επιπρόσθετα, οι φαρμακοποιοί που ασχολούνται με τη διαχείριση των φαρμάκων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, χρειάζεται να διαθέτουν οργανωτικές διαχειριστικές ικανότητες μεγάλων αποθεμάτων, ενώ οι φαρμακοποιοί που ασχολούνται με την προώθηση φαρμάκων μέσω εμπορικών αντιπροσώπων, είναι χρήσιμο να διαθέτουν διοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα. 

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φαρμακοποιός μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε φαρμακείο, σε νοσοκομεία, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε φαρμακεία θεραπευτηρίων και σε βιομηχανίες παρασκευής φαρμάκων ή καλλυντικών. Ακόμα, μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του φαρμακείο.

Επαγγελματικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας στο φαρμακείο είναι καλές με εξαίρεση την πολύωρη ορθοστασία και την επικινδυνότητα κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης, από τυχόν διαρρήκτες ή χρήστες ναρκωτικών. Ο φαρμακοποιός εργάζεται με ωράριο καταστημάτων, ενώ είναι υποχρεωμένος να διανυκτερεύει ή να διημερεύει ορισμένες μέρες κάθε μήνα. Οι εφημερίες, όπως και οι διανυκτερεύσεις, ρυθμίζονται και ανακοινώνονται από τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο. Μερικές φορές ο φαρμακοποιός μετακινείται από το φαρμακείο του και επισκέπτεται διάφορα ασφαλιστικά ταμεία ( Ι.Κ.Α., Δημόσιο Ταμείο κλπ ) για να εισπράξει οφειλές.

Οι συνθήκες εργασίας στις μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκων θεωρούνται ανθυγιεινές και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Το ωράριο εργασίας στις βιομηχανίες φαρμάκων καθορίζεται από τη σύμβαση και από τις ανάγκες της εργασίας.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Οι φορείς που εκπροσωπούν το επάγγελμα είναι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος κάθε Νομού και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Γενικά σχόλια: Το επάγγελμα του φαρμακοποιού απαιτεί ιδιαίτερη υπευθυνότητα και προσοχή. Ο φαρμακοποιός πρέπει να εκτελεί προσεκτικά κάθε ιατρική συνταγή που του προσκομίζεται, καθώς και να δίνει υπεύθυνα συμβουλές για τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης κάθε φαρμάκου στους πελάτες του.

Όταν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα χρειάζεται να είναι υπομονετικός, ευγενικός, πρόθυμος και να έχει άνεση στις επαφές του με τους ανθρώπους.

Ο φαρμακοποιός οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνεται συνεχώς για την πρόοδο της έρευνας και για τα νέα σκευάσματα που κυκλοφορούν.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)