Νοσοκόμος – Νοσηλευτής

Ορισμός: Το επάγγελμα του νοσηλευτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από τη νοσηλεία του αρρώστου ως την έρευνα και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας.

Περιγραφή: Στο πλαίσιο των καθημερινών του δραστηριοτήτων ο νοσηλευτής: φροντίζει για την τήρηση της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής που έχουν ορίσει οι γιατροί για τον κάθε ασθενή, παρακολουθεί και καταγράφει τη θερμοκρασία και τους σφυγμούς, κάνει ενέσεις, αλλάζει επιδέσμους, χορηγεί τα φάρμακα. Επίσης, συνοδεύει και βοηθάει τους γιατρούς κατά τις επισκέψεις τους στους θαλάμους. Σε περιπτώσεις ανάγκης προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο γιατρός.

Επιπλέον, προετοιμάζει τους ασθενείς που πρόκειται να προβούν σε εξετάσεις ή σε κάποιου είδους επέμβαση, αποστειρώνει και τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις τα όργανα και τις συσκευές που χειρίζονται οι γιατροί (χειρουργικά εργαλεία, μηχανήματα). Τέλος, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, την προμήθεια των φαρμάκων και συσκευών.

Προϋποθέσεις άσκησης: Στους πτυχιούχους Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη Περιφέρεια.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για το συνάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον άρρωστο, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ευγένεια, η κατανόηση, η ευχάριστη παρουσία, οι οργανωτικές ικανότητες, η σχολαστικότητα και φυσικά η ψυχραιμία είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταπεξέλθει ένας νοσηλευτής στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματός του.

Σπουδές:
Σπουδές Νοσηλευτή/ Νοσηλεύτριας μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Νοσηλευτικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Βοηθός νοσηλευτής μπορεί να σπουδάσει στο Επαγγελματικό Λύκειο ή στα Ι.Ε.Κ.

Σπουδαιότητα: Λόγω της φύσης και των συνθηκών του επαγγέλματος, μπορεί να ασκηθεί μόνο από άτομα που σέβονται, αγαπούν τον άνθρωπο και θέλουν να του συμπαρασταθούν στις δύσκολες στιγμές του. Ο νοσηλευτής πρέπει να διαθέτει υπομονή, ευγένεια, αυτοκυριαρχία, κατανόηση, και ανεκτικότητα και πολύ ψυχική και σωματική αντοχή. Ακόμη, να έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα στην εργασία του, επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών και ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς κατά την διάρκεια περιποίησης/περίθαλψής τους. Η δεξιότητα επικοινωνίας και η συνεργασία με το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και τους ασθενείς, βοηθούν στην ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας των ασθενών και στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος στο χώρο εργασίας.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο νοσηλευτής, ανάλογα με την εκπαίδευσή του μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ιατρεία και εργαστήρια, σε τομείς υγείας ασφαλιστικών οργανισμών, γηροκομεία, και μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ιατρεία για το προσωπικό, στην έρευνα και στον πολιτικό σχεδιασμό στο χώρο της υγείας, ως εκπαιδευτής υποψήφιων αδελφών νοσοκόμων ή τέλος ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες κατά αποκλειστικότητα στους ασθενείς.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο νοσηλευτής είναι απαραίτητο να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι ανάγκη να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. Στα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές η δουλειά είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική ειδικά τις ημέρες των εφημεριών. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας τους είναι κυλιόμενο, περιλαμβάνοντας νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή και αργίες. Η πλειονότητα στο επάγγελμα αυτό είναι γυναίκες εργαζόμενες.

Ο νοσηλευτής εργάζεται σε περιβάλλον νοσοκομείου, κλινικής, εργαστηρίου ή ιατρείου. Το επάγγελμα του νοσηλευτή περιλαμβάνεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση ασθενειών. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσλαμβάνεται κάποιες φορές από ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκομείο όπου οι συνθήκες ποικίλουν. Ως «αποκλειστικοί» νοσοκόμοι, εργάζονται συνήθως όσοι έχουν περισσότερο πρακτική εμπειρία.

Γενικά σχόλια: Ο νοσηλευτής, πολύτιμος βοηθός του γιατρού, εφαρμόζει πιστά την αγωγή που ορίζει ο γιατρός, περιποιείται, φροντίζει, περιθάλπει και συμπαραστέκεται στον ασθενή στις δύσκολες στιγμές του.
Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στον επαγγελματικό του ρόλο, χρειάζεται να διαθέτει πολύ υπομονή, κατανόηση, μεγάλη ψυχική αντοχή και ψυχραιμία, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και ακρίβεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)