Μαιευτής – Μαία

Ορισμός: Ο μαιευτής / η μαία έχει ειδικευτεί στη φροντίδα και στην παροχή συμβουλών σε έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννας και της λοχείας.

Περιγραφή: Ο μαιευτής / η μαία δίνει συμβουλές στην έγκυο προκειμένου η εγκυμοσύνη της να μην έχει επιπλοκές, προετοιμάζει τη μέλλουσα μητέρα για την εμπειρία του τοκετού (την ενημερώνει για τη διαδικασία του τοκετού και τη συμβολή αυτής στην ομαλή του εξέλιξη), ενημερώνει το μαιευτήρα γυναικολόγο για πιθανές επιπλοκές του τοκετού και βοηθάει να ολοκληρωθεί ομαλά παρέχοντας και τις πρώτες φροντίδες στο νεογέννητο. Διδάσκει και εφαρμόζει τον ανώδυνο τοκετό, εφόσον έχει τη σχετική ειδίκευση, συμβουλεύει και καθοδηγεί τη μητέρα τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό για το σωστό θηλασμό και την περιποίηση του μωρού και του εαυτού της.

Ακόμη, παρέχει συμβουλές και οδηγίες για τον οικογενειακό προγραμματισμό, για την προστασία της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών των βρεφών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός μαιευτήρας- γυναικολόγος, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού.

Προϋποθέσεις άσκησης: Στους πτυχιούχους του Τμήματος Μαιευτικής των Τ.Ε.Ι. δίνεται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη Περιφέρεια.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η σωματική και ψυχική υγεία, η υπομονή και η ψυχραιμία, η καλή συνεργασία και επικοινωνία τόσο με το γιατρό – μαιευτήρα, όσο και με την έγκυο, είναι καθοριστικής σημασίας προσόντα, που πρέπει να διαθέτει η μαία. Θα πρέπει επίσης να είναι ευγενική, φιλική και να εμπνέει εμπιστοσύνη στην εγκυμονούσα.

Σπουδές:
Σπουδές στο σχετικό αντικείμενο προσφέρουν τα τμήματα Μαιευτικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Λειτουργούν ακόμη τρεις Σχολές Μαιών που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας: α) η Σχολή Μαιών του μαιευτηρίου «Αλεξάνδρα», β) η Σχολή Μαιών «Βιργινία Σκυλίτση» του μαιευτηρίου «Μαρίκα Ηλιάδη» και γ) η Σχολή Μαιών του δημόσιου μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης.

Σπουδαιότητα: Ο μαιευτής / η μαία χρειάζεται να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες για να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της εγκύου ή της μητέρας και να λύνει υπεύθυνα τις απορίες της. Καθώς ο χρόνος διάρκειας του τοκετού είναι απροσδιόριστος, ο μαιευτής / η μαία πρέπει να διαθέτει υπομονή, ψυχραιμία, φυσική αντοχή και ψυχικά αποθέματα, προκειμένου να στηρίξει τη μέλλουσα μητέρα. Πρέπει, τέλος να εκτελεί με υπευθυνότητα τα καθήκοντά του/της και να αγαπά την τάξη και την καθαριότητα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο μαιευτής / η μαία μπορεί να εργαστεί σε μαιευτήρια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές. Οι μαιευτές / μαίες μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες αφού έχουν ασκήσει τις δραστηριότητές τους για δύο χρόνια σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια χορηγείται άδεια από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο μαιευτής / η μαία μπορεί επίσης να ασκήσει το επάγγελμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις. Το επάγγελμα στο παρελθόν ασκούνταν μόνο από γυναίκες.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο μαιευτής / η μαία εργάζεται ατομικά μόνο με την έγκυο γυναίκα ή και ομαδικά όταν βρίσκεται σε νοσοκομείο, όπου οι νυχτερινές βάρδιες είναι μέσα στις υποχρεώσεις της εργασίας. Σε περιπτώσεις ανάγκης μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και στο σπίτι της εγκύου ή μητέρας, κυρίως σε χωριά και ημιαστικές περιοχές.

Γενικά σχόλια: Ο μαιευτής / η μαία είναι ο πολύτιμος βοηθός του γιατρού-μαιευτήρα, καθώς και ο πολύτιμος βοηθός και συμπαραστάτης της μέλλουσας μητέρας. Βοηθά ουσιαστικά την έγκυο σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, την ώρα του τοκετού, καθώς και μετά τη γέννα, δίνοντάς της πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες για τη φροντίδα του νεογέννητου και τη δική της.

Η ευχάριστη διάθεση, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η ψυχραιμία και ο δυναμισμός, η συναισθηματική ισορροπία καθώς και η ψυχική και σωματική αντοχή, είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν το μαιευτή / τη μαία.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)