Επισκέπτης Υγείας

Ορισμός:  Ο επισκέπτης υγείας επισκέπτεται άτομα (κυρίως μεγάλης ηλικίας) σε σπίτια ή ιδρύματα και φροντίζει για τις ανάγκες που τα άτομα αυτά δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να καλύψουν σε τομείς νοσηλείας, αυτοεξυπηρέτησης, διαιτολογίου, κανόνων υγιεινής, κ.λ.π.

Περιγραφή: Το επάγγελμα του επισκέπτη υγείας επικεντρώνεται στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες αποκατάστασης, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς, σε ευπαθείς ομάδες και γενικότερα στην κοινότητα της περιοχής. Ο επισκέπτης υγείας ασκεί έργο αγωγής υγείας αλλά και συμβουλευτικό. Διενεργεί εμβολιασμούς, ανιχνευτικές δοκιμασίες για την εξέλιξη βρεφών και παιδιών και οργανώνει ομάδες αυτοφροντίδας και αυτοβοήθειας.

Στις κύριες δραστηριότητες του επισκέπτη υγείας περιλαμβάνονται οι κατ΄ οίκον επισκέψεις και συμβουλευτική ασθενών και οικογενειών, η ενεσοθεραπεία, η ενημέρωση μητρώων ατόμων, η συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες, οι εμβολιασμοί και η οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο επισκέπτης υγείας χρησιμοποιεί ορισμένα βασικά όργανα όπως πιεσόμετρο, μετρητή σακχάρου, ζυγαριά, αναστημόμετρο, κ.λ.π., καθώς και ορισμένα βασικά υλικά όπως σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας, υλικά για την περιποίηση τραυμάτων, κ.λ.π.

Προϋποθέσεις άσκησης: Είναι απαραίτητη η λήψη άδειας άσκησης του επαγγέλματος αλλά και εξειδίκευσης, αν ο επισκέπτης υγείας εργάζεται σε κέντρα αιμοδοσίας.

Νομοθετική κατοχύρωση: Νομοθετικά το επάγγελμα κατοχυρώνεται από το Ν. 1579/85.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επισκέπτης υγείας επιτελεί κοινωνικό έργο. Από την κοινωνική αυτή προσφορά πηγάζουν οι ευθύνες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει.

Αίσθημα ευθύνης, ορθή κρίση, κοινωνικότητα, ευγένεια και κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για να αντεπεξέλθει στο έργο του και να ασκήσει σωστά το επάγγελμά του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επισκέπτης υγείας μπορεί να απασχοληθεί σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, υγειονομικούς σταθμούς, σε ΚΑΠΗ, ΠΙΚΠΑ, ΙΚΑ, μονάδες βιομηχανικής υγιεινής, καθώς και σε διάφορα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο επισκέπτης υγείας εργάζεται σε κλειστούς κυρίως χώρους και συγκεκριμένα στο γραφείο, σε σπίτια και σε χώρους εργασίας. Η εργασία του είναι κυρίως πρωιν και περιλαμβάνει συχνές μετακινήσεις προς τους χώρους κατοικίας ή εργασίας των ατόμων που χρειάζονται τη βοήθειά του.
Το επάγγελμα ορισμένες φορές μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ψυχοφθόρο, μια και ο επαγγελματίας κατά τη διάρκεια της εργασίας του μπορεί να έρθει σε επαφή με δύσκολες περιπτώσεις ατόμων που αντιμετωπίζουν δυστυχία, πόνο, εγκατάλειψη ή ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο Σύλλογος Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας καλύπτει του εργαζόμενους του κλάδου και θέτει ορισμένους δεοντολογικούς κανόνες.  

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).